rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób dotknętych kryzysem bezdomności."

29.11.2023 13:09 13:09

Zgodnie z Uchwałą nr 7823/VI/2023 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zlecenia Fundacji Homo Sacer realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród osób dotkniętych kryzysem bezdomności" i zlecono jego wykonanie.


Uchwała 7823/VI/23