rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

29.09.2021 09:53 09:53

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4331/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zlecenia Fundacji Instytut Solidaryzmu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim”.


Sprawę prowadzi Wydział Zdrowia / Departament Zdrowia