rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”

14.06.2023 13:19 13:19

W dniu 07.06.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Z Innej Bajki, na realizację zadania publicznego pn. „III Konferencja Świadomej Edukacji - o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: karolina.mazurkiewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia, Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 21 czerwca 2023 r.


OFERTA