rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

09.08.2023 14:31 14:31

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Znaczenie działalności Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich funkcjonujących n terenie Dolnego Śląska przy realizacji zadań własnych Gmin i Województwa”

W dniu 21.07.2023 r do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Dolnego Śląska, na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Znaczenie działalności Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich funkcjonujących n terenie Dolnego Śląska przy realizacji zadań własnych Gmin i Województwa”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: karolina.mazurkiewicz@dolnyslaks.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 16 sierpnia 2023 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

Oferta na stronie BIP Urzędu: https://bip.dolnyslask.pl/a,130638,ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-art-19a.html