rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie - Wspólnie ożywić pamięć

26.07.2011 15:33 15:33

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie ożywić pamięć. Konsolidacja środowiska kombatantów i osób represjonowanych drogą do upowszechniania patriotyzmu”.

Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej dnia 07.07.2011r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie ożywić pamięć. Konsolidacja środowiska kombatantów i osób represjonowanych drogą do upowszechniania patriotyzmu”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.) tj. w trybie pozakonkursowym.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce zdrowie (komunikaty konkursy i zamówienia publiczne).
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 01 sierpnia 2011 r. wyłącznie w formie pisemnej na adres: Departament Polityki Zdrowotnej – Ul. Ostrowskiego 7, pok. 407 (liczy się data wpływu) lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.bendyk@dolnyslask.pl

Pliki do pobrania:

Oferta 

KRS

Statut