rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu

10.10.2019 15:30 15:30

Powstanie program funkcjonalno-użytkowy dla nowego szpitala onkologiczno-pulmunologiczno-hematologicznego we Wrocławiu. Dzięki temu dokumentowi generalny wykonawca inwestycji dostanie szczegółowe wytyczne w zakresie zaprojektowania i technicznej budowy szpitala. O ogłoszonym właśnie przetargu poinformowali marszałek Cezary Przybylski i wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg na wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowego szpitala onkologiczno-pulmunologiczno-hematologicznego. Jest to obowiązek wynikający z ustawy PZP przy przyjętej formule „zaprojektuj-wybuduj-sfinansuj”.


- Wybór wykonawcy potrwa do końca roku. Po podpisaniu umowy, będzie miał on około pół roku na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Potem w czasie kolejnych sześciu miesięcy będzie doradzał w wyborze generalnego wykonawcy. Dzięki temu zyskamy pewność, że nowy szpital będzie spełniał najwyższe standardy i jak najszybciej zacznie służyć mieszkańcom regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Program Funkcjonalno-Użytkowy to obszerny dokument, który zawierać będzie szczegółowe wytyczne dla generalnego wykonawcy w zakresie zaprojektowania i technicznej budowy szpitala. Dodatkowo określać będzie obowiązki i odpowiedzialność generalnego wykonawcy w zakresie kosztów, terminów i technologii robót budowlanych. PFU zapewniać będzie posiadanie przez inwestora dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia projektowania (decyzje środowiskowe, techniczne warunki przyłączenia mediów, decyzje o ewentualnej wycince drzew).


Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca PFU według zamówienia będzie odpowiadał także za koncepcję architektoniczną, koncepcję wielobranżową (koncepcja architektoniczna plus instalacje - BIM biulding information modeling ) czyli zaprojektowaną w cyfrowym trójwymiarze oraz koncepcję zastosowania odnawialnych źródeł energii.


- To kolejny mały krok do realizacji tak ważnej dla województwa dolnośląskiego inwestycji, inwestycji mającej na celu profesjonalne leczenie pacjentów onkologicznych, pulmonologicznych i hematologicznych. Nowy szpital będzie realizował współczesne trendy w onkologii, pulmonologii i hematologii promując standardy terapeutyczne oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów, których zadaniem jest wspólne opracowanie i dostarczenie leczenia oraz profilaktyki – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
Rozpoczęcie umowy na zaprojektowanie i budowę nowego centrum onkologicznego to  I kwartał 2021r.


Nowoczesne Centrum Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczne.

Dzięki projektowi powstanie silny ośrodek onkologiczny, zapewniający z jednej strony kompleksową opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na schorzenia nowotworowe, z drugiej zaś rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowo – badawczej. Szpital pomieści maksymalnie 700 łóżek, a koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na około 600 mln zł. Powstanie blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów. Nowe DCO powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo przeniesione zostaną do nowego obiektu wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii,  Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.