rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy ośrodek zdrowia w Wińsku

01.09.2010 09:59 09:59

Nową placówkę ośrodka zdrowia otwierał wczoraj w Wińsku Marek Łapiński, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Placówkę odnowiono przy wsparciu funduszy europejskich.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja, adaptacja pomieszczeń i zainstalowanie nowoczesnego systemu c.o. z wykorzystaniem energii słonecznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku” wart był niemal 1,9 mln zł. Prawnie 1,3 mln zł tej kwoty to przyznane gminie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ośrodku zdrowia w Wińsku wszystko wymagało remontu, budynek przestał spełniać określone w rozporządzeniu ministra zdrowia warunki i nie nadawał się do pełnienia funkcji ośrodka zdrowia. Gmina zdecydowała się na zaadaptowanie budynku biurowo-handlowego w centrum Wińska na potrzeby ośrodka zdrowia.

W ramach projektu przystosowano budynek do pełnienia funkcji ośrodka zdrowia poprzez utworzenie gabinetów lekarskich (dla osób dorosłych – gabinet kardiologiczny, stomatologiczny, ginekologiczny, internistyczny, dla dzieci – gabinet pediatryczny, badań lekarskich, szczepień), izolatki, pokoju położnych, pomieszczenia sterylizatora, gabinetu prób i analiz, zaplecza socjalnego i sanitarnego. Wybudowano nowoczesną kotłownię wykorzystującą m.in. energię słoneczną. Teren wokół budynku zagospodarowano na parking dla pacjentów. Ponieważ budynek położony jest w obszarze historycznego centrum urbanistycznego Wińska, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, jego bryłę i elewację frontową dostosowano do wyglądu z końca XVIII w.

Dla mieszkańców gminy ten ośrodek oznacza nową jakość opieki zdrowotnej, poprawę warunków życia, poczucie bezpieczeństwa i równości szans w dostępie do usług medycznych.