rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

02.03.2023 14:27 14:27

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Ogłasza się konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej przyjętego do realizacji uchwałą nr 6447/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.


Treść ogłoszenia o konkursie


„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.


Wzór formularza ofertowego


Termin składania dokumentów do dnia 23 marca 2023 r.