rozmiar czcionki: A | A | A

Kolejne miliony dla dolnośląskiej służby zdrowia

20.01.2010 12:37 12:37

Dodatkowe 7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) trafi do dolnośląskich palcówek medycznych. Zarząd Województwa zdecydował o rozdysponowaniu wolnych środków w ramach Priorytetu „Zdrowie”. Dofinansowanie otrzymają cztery projekty, które wcześniej znalazły się na liście projektów rezerwowych lub otrzymały tylko część wnioskowanej kwoty.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu dostanie pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania dla projektu modernizacji budynków nr 3,7 i 14 z przeznaczeniem na Ośrodek Psychiatrii. Przyznana  wcześniej dotacja została zwiększona o 1 mln 823 tys. zł - Szpital na realizację tej inwestycji otrzyma 6 mln 654 tys. zł.


Dofinansowanie zostało przyznane także dwóm z czterech inwestycji, które znalazły się liście projektów rezerwowych w ramach naboru dla szpitali (nr 6/S/8.1/2008 „Szpitale”). Ponad 116 tys. zł otrzyma Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza we Wrocławiu, z przeznaczeniem na zakup aparatu do ogólnego znieczulenia na blok operacyjny. Pieniądze trafią też do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Inwestycja Centrum zakładająca wykonanie stref przeciwpożarowych oraz dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego, której wartość przekracza 4,5 mln zł, decyzją Zarządu otrzymała 3 mln 634 tys. zł dofinansowania.


Dwa pozostałe projekty z listy projektów rezerwowych naboru dla szpitali, złożone przez Specjalistyczny Szpital Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, także mają szansę na dotację. Wymagają one jednak  dodatkowej analizy dokumentacji aplikacyjnej ze względu na zmiany w zakresie rzeczowym inwestycji.


Projekt poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki zrealizuje Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy, któremu zwiększono dofinansowanie do pierwotnie wnioskowanej kwoty  - 1 mln 470 tys. zł. Placówka, która w wyniku wyczerpania alokacji w rozstrzygniętym w kwietniu 2009 r. naborze (nr 7/S/8.1/2008 „Zoz-y”) otrzymała dofinansowanie obniżone o ponad 1,2 mln zł w stosunku do wnioskowanej kwoty, nie była w stanie zrealizować planowanej inwestycji. W styczniu br. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy potwierdził jednak gotowość realizacji zgłoszonego wcześniej projektu i w związku z tym, że pojawiły się wolne środki do rozdysponowania otrzymał całość wnioskowanej kwoty.