rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o programach zdrowotnych za rok poprzednii planowanych na rok następny

03.03.2017 13:47 13:47

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przypomina jednostkom samorządu terytorialnego o obowiązku przygotowywania informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku oraz planowanych na dany rok programach polityki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. art.12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) Jednostki samorządu terytorialnego przekazują bezpośrednio właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, roczną informację o programach zdrowotnych na wzorze sprawozdania, który został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz.U. poz. 2216). W sprawozdaniu uprasza się o szczególne uwzględnienie zadań z zakresu spraw wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

ZAŁĄCZNIK