rozmiar czcionki: A | A | A

I spotkanie Grupy ds. kadry medycznej

11.04.2019 07:43 07:43

Dnia 09 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się I spotkanie Grupy ds. kadry Medycznej, powołanej zgodnie z propozycją wyrażoną w czasie spotkania 20 lutego 2018 r. Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marcina Krzyżanowskiego, Departamentu Zdrowia z przedstawicielami szpitali powiatowych Dolnego Śląska, władz szpitali samorządu województwa, a także reprezentanci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkanie prowadził Pan Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa przy udziale Pana Dominika Krzyżanowskiego, Dyrektora Departamentu Zdrowia. W spotkaniu udział wzięły osoby, które zadeklarowały chęć współpracy w zakresie zminimalizowania problemu niedostatecznej liczby pracowników medycznych do zakresu realizowanych świadczeń zdrowotnych, a także ich pozyskiwania. Dyskusja skoncentrowana była na problemach w szczególności powiatowych szpitali wynikających z braku lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek. Zwrócono także uwagę na niedobory innych grup zawodowych w tym zawodów pomocniczych dla pielęgniarek tj. techników analityki medycznej, elektroradiologii, farmakoterapii jak i  opiekunek medycznych.
W związku z tym, że coraz częściej zdarzają się przypadki tak zwanego podkupywania fachowych pracowników jednych podmiotów przez drugie, Wicemarszałek Województwa, Pan Marcin Krzyżanowski zaproponował Porozumienie w sprawie zasad współpracy stron podmiotów leczniczych województwa polegającej w szczególności za wypracowaniu wspólnych rozwiązań w zakresie m. in. koordynowania wspólnej polityki zatrudnienia w tym wynagradzania. Projekt tekstu zostanie przekazany uczestnikom, a następnie stronom do zapoznania i wynegocjowania do podpisania.
Na kolejne spotkanie zostanie zaproszony przedstawiciel Wojewody oraz płatnika świadczeń zdrowotnych, NFZ.