rozmiar czcionki: A | A | A

Dotacje na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień

23.08.2010 10:34 10:34

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2010 r.

Na konkurs wpłynęło 11 ofert, z tego 5 dotyczyło zadania I – „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”, zaś pozostałe 6 zadania II – „Zapobieganie narkomanii”.


Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2010 r.


Po analizie dokumentacji, 5 ofert zostało odrzuconych, ponieważ nie spełniło wymogów formalnych, 6 natomiast przeszło dalej (3 z zakresu zapobiegania narkomanii i 3 z profilaktyki i z rozwiązywania problemów alkoholowych). Po ocenie merytorycznej komisja konkursowa zaproponowała dofinansowanie 4 projektów, które osiągnęły ustalony próg punktowy.


Z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dofinansowanie otrzymają dwa projekty Stowarzyszenia Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej INTERWENCJA Wrocław. Natomiast z zakresu zapobiegania narkomanii dofinansowanie otrzymają projekty Fundacji PRAESTERNO Wrocław oraz Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Wrocław.


Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Proponowana kwota dotacji

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej INTERWENCJA Wrocław

I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

1. Prowadzenie programów korekcyjno-terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej25 390,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy dla Osób w Sytuacji Kryzysowej INTERWENCJA Wrocław

I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

2. Prowadzenie programów terapeutycznych dla ofiar przemocy domowej.11 080,00 zł

Fundacja PRAESTERNO Wrocław

II. Zapobieganie narkomanii.

1. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami, niewymagającymi leczenia.20 000, 00 zł

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

II. Zapobieganie narkomanii.

1. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami, niewymagającymi leczenia.20 000, 00 zł