rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Zakręconych odbędzie się 9 maja w Ząbkowicach Śląskich

20.03.2019 13:49 13:49

Uprzejmie informujemy, że dzięki współpracy z dyrekcją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury oraz dzięki Ząbkowickiemu UTW, VII Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas” odbędzie się w w nowym terminie 9 maja 2019 r. o godz. 9:00 w Ząbkowickim Ośrodku Kultury.
W związku z powyższym, prosimy o ponowne potwierdzenie udziału w wydarzeniu wszystkich tych, którzy zadeklarowali chęć uczestniczenia w przeglądzie. Zapraszamy również do wzięcia udziału nowych wykonawców. Zgłoszenia należy przesłać do 26 kwietnia 2019 r.
 
Celem Przeglądu jest:
- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,
- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,
- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.
Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.
 
Warunki uczestnictwa:
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.
2. Należy przesłać: - 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych) - program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi, - informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu. - Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.
3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.
4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: elzbieta.kowalczyk1@o2.pl .
Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 r.
5.Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.
6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
7. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.
8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).
10. Werdykt Jury jest ostateczny.
 
Ponadto: 1.Chóry zobowiązane są zgłosić w Ząbkowickim  Domu Kultury w Ząbkowicach Śląskich  najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy. 2. Informacje można uzyskać pod nr tel.71 770 42 96 oraz 71 770 43 06 3. Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków i Maria Kryszczyńska. Termin Przeglądu 9 Maja 2019 r.