rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONYCH SENIORÓW 2018

14.02.2018 13:57 13:57

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2018r. o godz. 9:00 w Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „PIAST” we Wrocławiu przy ul. Rękodzielniczej 1 odbędzie się VI Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem jest:

   - zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

    -     wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

      -     kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc. 
Warunki uczestnictwa      
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy,
którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.       
2. Należy przesłać:

- 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych)

-  program kabaretowy ( do 20 min.)

-  krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi,

- informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu,                                                                      -

Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: ewa.mackow@umwd.pl do dnia 15 marca 2018 roku.                
5. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu, a także dodatkowym atutem będzie wykonanie pieśni patriotycznych w związku z przypadającą w tym roku rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.           
6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.                                 
7. Każdy uczestniczący w Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym w Radiu Wrocław, który odbędzie się w 1 października 2018 r.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).                 
10. Werdykt jury jest ostateczny.                                                  

Ponadto:

1.Chóry zobowiązane są zgłosić się w Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „PIAST” we Wrocławiu przy
ul. Rękodzielniczej 1 najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy.

3. Informacje można uzyskać pod nr tel. 71 770 - 42 - 96

Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków