rozmiar czcionki: A | A | A

Dni Seniora 2011

30.09.2011 13:40 13:40

Departament Polityki Zdrowotnej i Dolnośląska Rada ds. Seniorów działająca przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego jest inicjatorem i realizatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora na Dolnym Śląsku. Tegoroczne Senioralia wystartują 30 września i potrwają aż do 10 października. W tych dniach na seniorów naszego regionu czekają liczne imprezy!

Senioralia są okazją do świętowania, ale także do pamiętania o tym, że starszy człowiek nadal dużo może i wiele rzeczy go interesuje. Ponadto Dzień Seniora uzmysławia, że seniorzy chcą i mogą być aktywni w różnych dziadzinach życia.

Wspólnym wysiłkiem, po raz pierwszy w partnerstwie instytucji miejskich i samorządowych, tj. Wrocławskiego Centrum Seniora,  Departamentu Polityki Zdrowotnej, Dolnośląskiej Rada ds. Seniorów, Wydziału Kultury, Wrocławskiej Rady ds. Seniorów i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zorganizowano uroczyste obchody Światowego Dnia Seniora we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
Do działań włączyły się także Wojewódzkie Instytucje Kultury przygotowując swoje oferty dla seniorów w różnych miastach regionu np. w Dusznikach Zdrój czekają na nich bezpłatne warsztaty w Muzeum Papiernictwa, w Jeleniej Górze wysłuchają darmowego koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej, a w Karpaczu bezpłatne zwiedzą muzeum.

Harmonogram imprez do pobrania


Pełen rozkład Senioraliów można znaleźć na stronie: www.dniseniora.pl.

Uroczystości zostały objęte Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Wrocławia, Burmistrza i Starosty Oleśnicy.