rozmiar czcionki: A | A | A

Stypendia dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

08.10.2019 10:44 10:44

STYPENDIA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW  KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo”

Szczegóły podano w załącznikach:

1) Treść ogłoszenia - pobierz

2) Wniosek o stypendium - pobierz

3) Oświadczenie o podjęciu pracy w podmiocie leczniczym Samorządu Woj. Dolnośląskiego - pobierz

4) Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz

5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

6) Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń WZÓR - pobierz

7) Zasady  udzielania stypendiów - pobierz