rozmiar czcionki: A | A | A

27.05.2021 09:45 09:45

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna.

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska serdecznie zapraszamy do udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”, która ma na celu zwiększenie wiedzy o chorobach otępiennych, w tym o chorobie Alzheimera, a także o potrzebach osób żyjących z chorobą otępienną i ich opiekunów rodzinnych.
Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera, prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji. Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc, bo brak im podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje. Osoby żyjące z chorobą otępienną potrzebują być traktowane jak równoprawni współobywatele, którzy chcą być aktywni, zaangażowani, potrzebni i obdarzeni szacunkiem. Ich zachowania i umiejętności mogą się różnić w zależności od wieku lub stopnia zaawansowania choroby, ale zawsze potrzebują i mają prawo do życia w przyjaznym, życzliwym dla nich środowisku, w którym czują się bezpiecznie i mogą liczyć na pomoc innych. Żeby stworzyć im takie warunki, konieczna jest edukacja społeczna i wielosektorowa współpraca samorządu lokalnego, służby zdrowia, organizacji społecznych, opiekunów zawodowych i rodzinnych.
 
Bardzo liczymy, że kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram” wpłynie na wzrost świadomości społecznej o specyfice choroby otępiennej, potrzebach chorych, przyczyni się do jak najwcześniejszego diagnozowania, poprawy dostępu do leczenia i zapewnienia chorym i ich opiekunom odpowiedniego wsparcia. Dlatego tak ważne jest, aby informacja o potrzebach chorych dotarła do jak najliczniejszej grupy odbiorców.
 
Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zachęca do włączenia się w akcję, wykorzystując załączone materiały i publikacje zamieszczone na stronie https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/choroba-alzheimera.

Poniżej zamieszczamy również broszurę i ulotkę (otwierają się po kliknięciu w pobierz) zawierające odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

1. Ulotka Alzheimer - rozumiem - wspieram - pobierz

2. Broszura - potrzeby chorych - pobierz