rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.

13.05.2022 13:12

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 roku".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 29 maja br. swoich propozycji do Programu za mocą formularza znajdującego się poniżej.


Formularz do wypełnienia

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
lub
elektronicznie na adres: ngo@dolnyslask.pl