rozmiar czcionki: A | A | A
Uchwalanie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. Tworzony jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również dolnośląskich organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, jak też zgłaszaniu swoich propozycji i rozwiązań. Dzięki tej współpracy Program wzbogacany jest o nowe możliwości podejmowania wspólnych działań.