rozmiar czcionki: A | A | A

Zespoły robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

1)    Zespół do spraw polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości
i innowacji;
2)    Zespół do spraw ochrony zdrowia i polityki społecznej;
3)    Zespół do spraw rozwoju dialogu społecznego;
4)    Zespół do spraw rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego.

Uchwała nr 5 2016