rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała nr 2. 2021 r. - Rada NFZ

Stanowisko nr 3.202 r. - zespół dialog RDS

Uchwała nr 1.2021 r. - regulamin zmiany

Stanowisko nr 2.2021 - wsparcie przedsiębiorców

Stanowisko nr 1.2021 - umowa partnerstwa

Apel nr 1.2021 finansowanie ochrony zdrowia

Uchwała nr 6.2020 r. - przewodniczący

Stanowisko nr 4.2020 r. - finanse samorządów lokalnych

Uchwała nr 5.2020 r. - przewodniczący Zespołu ds. zdrowia

Stanowisko nr 3.2020 r. - zbiorniki retencyjne

Stanowisko nr 2.2020 r. - cyfryzacja

Uchwała Nr 2.2020 r. - zespół doraźny

Uchwała Nr 1.2020 r.

Stanowisko Nr 1.2020 r. w sprawie cudzoziemców

Opinia Nr 1.2019 r. w sprawie zaopiniowania DRPdz

Uchwała Nr 4.2019 r. - przew. 2020

Uchwała Nr 3.2019 r. - przew. Zespołu

Uchwała Nr 2.2019 r. - przewodniczący do końca kadencji

Uchwała Nr 1.2019 r. - podział mandatów

Stanowisko Nr 2.2019 r. - Toyota

Stanowisko Nr 1.2019 r. - ustawa niepełnosprawni

Porozumienie nr 1.2019 r. w sprawie liczby przedstawicieli organizacji

Uchwała Nr 2.2018 r. - przewodniczący

Opinia nr 2.2018 r. w sprawie projektu Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030

Stanowisko nr 3.2018 r. w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni publicznych na zadania związane z kształceniem

Stanowisko nr 2.2018 r. w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy centralą i oddziałami wojewódzkimi NFZ

Stanowisko nr 1.2018 r. w sprawie finansowania świadczeń z zakresu psychiatrii w jednostkach ochrony zdrowia

Uchwała nr.2.2017 r. - przewodniczący

Apel nr 1.2017 r.

Stanowisko nr 1.2017 r. w sprawie stawek za leczenie psychiatryczne

Opinia stron WRDS WD w sprawie ustawy o działalności leczniczej

Opinia nr 1.2017 r. w sprawie zaopiniowania DRPdz

Uchwała nr 1.2017 r. w sprawie kandydata do DO NFZ

Uchwała nr 8.2016 r. w sprawie zespołów roboczych

Uchwała nr 7.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu

Uchwała nr 6.2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Stanowisko nr 4.2016 r. Droga S3

Stanowisko nr 3.2016 r. projekt ustawy Prawo wodne

Stanowisko nr1.2016r. Kopalnia

Stanowisko nr2.2016r. KFS

Porozumienie nr 1/2015

Uchwała nr 1/2015 w sprawie liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady

Uchwała nr 2/2015 w sprawie wyboru przewodniczącego WRDS WD

Uchwała nr 3/2015 w sprawie kolejności przewodniczenia WRDS WD

Uchwała nr 1/2016 Prezydium WRDS WD w sprawie powołania doraźnego zespołu roboczego w sprawie Szpitala im. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Uchwała nr 4/2016 w sprawie regulaminu WRDS WD

Uchwała nr 5/2016 w sprawie powołania stałych zespołów roboczych WRDS WD

Opinia nr 1/2016 w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2016 r.