rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 03-09-2018

Prezentacja projektu „Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030” po uwzględnieniu wcześniejszych uwag Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz z prognozą oddziaływań na środowisko oraz dyskusja nad wydaniem rekomendacji projektowi była tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. Projekt „Strategii” przedstawił Zbigniew Dynak, dyrektor...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 04-07-2018

Dyskusja nad projektem „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” po kolejnym etapie konsultacji społecznych i naniesionych uwagach oraz bieżąca informacja związana z zamiarem przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 4 lipca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Zasadnicze...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 29-05-2018

Dyskusja i wypracowanie projektu Opinii w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.W spotkaniu uczestniczyli goście: Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD oraz Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Regionalnego.Członkowie Prezydium po posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. i przyjęciu...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD

Dodano: 28-05-2018

Sytuacji pracowniczej i prowadzeniu efektywnego dialogu społecznego w firmie Koleje Dolnośląskie poświęcone było posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Wniosek o zwołanie posiedzenia w tej sprawie został złożony na posiedzeniu Prezydium w dniu 9 maja br. przez Andrzej Otrębę, przewodniczące Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Spółka była w trakcie sporu zbiorowego na tle płacowym z pracownikami reprezentowanymi przez...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium i Zespołu ds. rozwoju regionalnego WRDS WD

Dodano: 09-05-2018

Dyskusja na temat zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 była głównym tematem wspólnego posiedzenia Prezydium i Zespołu ds. rozwoju regionalnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Marek Woron, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju regionalnego, przekazał zebranym relację z poprzedniego posiedzenia zespołu, na którym przedstawiciele organizacji pracodawców zgłaszali uwagi do projektu...

[więcej]

Konferencja "Dialog - między ideą a praktyką"

Dodano: 25-04-2018

- Zarówno katolicy jak i protestanci używają tych samych pojęć, które rozumieją na swój sposób – mówił dr Tomasz Wójcik w referacie rozpoczynającym Konferencję „Dialog społeczny -między ideą a praktyką”. - Dialog nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, dopóki nie wyjaśni się tych istotnych różnic. Każdy jest przekonany, że wie o czym mówi, a to nie jest tak do końca. W konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego z inspiracji jej obecnego...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju

Dodano: 06-04-2018

Sytuacji Uzdrowiska Szczawno-Jedlina po pożarze budynku przyrodoleczniczego poświęcone było wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS WD w Szczawnie Zdroju. Spotkanie przewodniczył Kazimierz Kimso, przewodniczący WRDS WD, natomiast Paweł Skrzywanek, prezes Zarządu Uzdrowiska przekazał bieżącą informację o stanie prac zabezpieczających i perspektywach odbudowy obiektu. Zebrani mieli także możliwość obejrzenia budynków sanatoryjnych.Prezes Skrzywanek mówił o najbliższych działaniach zarządu w sprawie...

[więcej]