rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 14-12-2018

Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, była specjalnym gościem uroczystego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 14 grudnia br. Obrady prowadził Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, kończący swoją kadencję przewodniczącego WRDS WD. Członkowie WRDS WD i zespołów roboczych oraz ich goście obradowali w Sali Wystaw Czasowych Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Ta...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 05-12-2018

Zmiany organizacyjne w obszarze Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku oraz problematyka lecznictwa onkologicznego na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium oraz Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie odbyło się 5 grudnia i prowadził je przewodniczący Kazimierz Kimso.W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 kwietnia 2019 roku w obszarze...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 14-11-2018

Informacja na temat bieżącej sytuacji w dolnośląskiej policji w związku z absencją chorobową funkcjonariuszy, a także informacja na temat porozumienia podpisanego z Ministrem MSWiA, które przedstawił nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, były tematem nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 14 listopada. Spotkanie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.Komendant Trawiński wyjaśnił, że skala oddolnego protestu funkcjonariuszy policji była bardzo duża,...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-11-2018

Omówienie bieżących spraw społeczno-gospodarczych, plan pracy do końca roku i główne założenia dotyczące działalności WRDS WD w roku 2019 były tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 7 listopada br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Kazimierz Kimso. Marcin Kowalski zaproponował, aby w roku 2019 na zlecenie WRDS WD wykonać badanie rynku pracy na Dolnym Śląsku w perspektywie do 2030 r. Taka analiza mogłaby także być wkładem w prace nad kształtem nowej ustawy...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 16-10-2018

Bieżąca sytuacja na dolnośląskim rynku pracy oraz prezentacja wyników badania gotowości długotrwale bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia w czterech największych miastach województwa, które przedstawiła Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, były tematami posiedzenia  Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD.Przewodnicząca Zespołu, Ewa Grzebieniak, przedstawiła też zebranym bieżące informacje na temat prac nad nowelizacją ustawy o...

[więcej]

Szkolenie dla członków WRDS WD

Dodano: 11-10-2018

W dniach 11-12 października 2018 r. członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego wzięli udział w dwudniowym wyjazdowym szkoleniu warsztatowym pn. „Autoprezentacja. Efektywne prowadzenie spotkań”. Odbyło się ono w Zamku na skale w Trzebieszowicach, a prowadziły trenerki z firmy MOC Biznesu Joanna Pisula.

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-09-2018

Podpisanie opinii w sprawie projektu Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 przez partnerów społecznych w WRDS WD oraz dyskusja na temat likwidacji firmy UNIMOULD SA w Pieńsku zdominowały posiedzenie Prezydium w dniu 17 września br. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Kazimierz Kimso. Sprawę dotyczącą likwidacji zakładu w Pieńsku i utratą 230 miejsc pracy wniósł pod obrady Andrzej Otręba (OPZZ) na prośbę NSZZ Pracowników UNIMOUD SA. W tej sprawie głos zabrał Wojewoda Dolnośląski Paweł...

[więcej]