rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

Dodano: 22-04-2020

Najważniejsze zadania, zakres działania i tryb pracy Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS WD zostały przedstawione na pierwszym posiedzeniu on-line Zespołu, które odbyło się 22 kwietnia br. Spotkanie prowadził Marek Woron, wiceprzewodniczący WRDS WD, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.Zespół został powołanym Uchwałą nr 2/2020 Prezydium WRDS WD w dniu 9 kwietnia br. na wniosek Marka Worona. Celem działań Zespołu...

[więcej]

Spotkanie on-line partnerów społecznych WRDS WD

Dodano: 15-04-2020

Ustalenia dotyczące organizacji pracy Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 WRDS WD oraz informacje na temat bieżącej sytuacji gospodarczo-społecznej związanej z kryzysem epidemiologicznym były najważniejszymi punktami spotkania partnerów społecznych z WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Artur Mazurkiewicz.Zgodnie z ustalaniami dotyczącymi pracy Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa...

[więcej]

Posiedzenie on-line Prezydium WRDS WD

Dodano: 09-04-2020

Informacja na temat bieżących działań związanych z pandemią koronawirusa, przyjęcie stanowiska w sprawie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz uchwały o powołaniu zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związkuz zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 9 kwietnia 2020 r. Spotkanie odbyło się on-line poprzez komunikator internetowy...

[więcej]

Spotkanie on-line partnerów społecznych WRDS WD

Dodano: 03-04-2020

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w dniu 3 kwietnia 2020 r. zostało zorganizowane w trybie on-line posiedzenie partnerów społecznych z Wojewódzkiej Rady Dialogu...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 18-02-2020

Ustalenie kandydatury na przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, tematyki i terminu posiedzenia marcowej Rady oraz weryfikacja stanowisk, opinii i apeli WRDS WD z lat 2017-2019 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Artur Mazurkiewicz.Członkowie Prezydium zaakceptowali przedstawioną przez Marka Worona, Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC, kandydaturę Marka...

[więcej]

Spotkanie grypy roboczej w sprawie organizacji "Dolnośląskiego Forum Rynku Pracy"

Dodano: 04-02-2020

Ustalaniem programu, listy prelegentów i uczestników panelów zajmowała się grupa robocza pracująca nad kształtem konferencji „Dolnośląskie Forum Rynku Pracy”.  Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale partnerów z Rady – Dolnośląskich Pracodawców, a także Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Opiekę merytoryczną sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny we...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 20-01-2020

Ustalenie problematyki i harmonogramu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 oraz przedstawienie bieżących prac nad przygotowaniem Dolnośląskiego Forum Rynku Pracy organizowanym przez Radę były głównymi tematami posiedzenia Prezydium pod przewodnictwem Artura Mazurkiewicza z Dolnośląskich Pracodawców.Wstępny program Forum przedstawił Artur Sawrycz, który koordynuje przygotowania do konferencji. (w załączeniu). W trakcie dyskusji Marek Woron z BCC...

[więcej]