rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-01-2021

Tematyce i harmonogramowi pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego poświęcone było pierwsze posiedzenie Prezydium w 2021 pod przewodnictwem Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Marszałek rozpoczął spotkanie od informacji na temat konsultacji Umowy Partnerstwa dotyczącej inwestowania funduszy UE w ramach polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dodano: 18-12-2020

Artur Mazurkiewicz, prezes Dolnośląskich Pracodawców, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, na zakończenie swojej kadencji przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku. Spotkanie odbyło się z systemie hybrydowym, gdzie członkowie Prezydium spotkali się osobiście, zaś członkowie WRDS WD uczestniczyli w nim on-line. W rocznym podsumowaniu przewodniczący Mazurkiewicz mówił o konieczności zmiany systemu prac Rady w związku z epidemią...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 18-12-2020

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu prac Prezydium w 2020 roku, podziękowaniom za roczną pracę i zatwierdzeniu Uchwały o powołaniu nowego przewodniczącego WRS WD na kadencję 2021 r. Został nim Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. COVID

Dodano: 02-12-2020

Dyskusja oraz wypracowanie postulatów dotyczących wsparcia dolnośląskich firm nieobjętych pomocą rządową, a wyłączonych z działalności lub których działalność została mocno ograniczona na mocy ostatnich dokumentów dotyczących pandemii COVID-19, była tematem posiedzenia Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Spotkanie prowadzili Marek Woron i Artur Mazurkiewicz, koordynatorzy Zespołu. Postulaty:- zweryfikowanie nr PKD,...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 27-11-2020

Bieżąca informacja na temat sytuacji w ochronie zdrowia w związku z COVID-19 orazdyskusja nad wsparciem Apelu Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina dotyczącego nieblokowania przyjęcia nowego budżetu UE były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 27 listopada br. Spotkanie poprzez komunikator internetowy ZOOM Cloud Meeting prowadził Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący WRDS WD.Ponadto członkowie Prezydium...

[więcej]

Szkolenie wyjazdowe dla członków WRDS WD

Dodano: 22-10-2020

W dniach 22-23 października odbyło się w Świeradowie Zdroju na Dolnym Śląsku dwudniowe szkolenie wyjazdowe pn. "Zarządzanie sytuacją kryzysową". Zajęcia prowadzili Tomasz Kras i Marcin Supranowicz z firmy ProOptima.

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy i edukacji WRDS WD

Dodano: 19-10-2020

Działalność Zespołu doraźnego WRDS WD w obszarze rynku pracy i edukacji realizowane w okresie od 9.04.2020 r. do 15.09.2020 r. oraz informacje dotyczące aktualnej sytuacji na dolnośląskim rynku pracy i planowanego harmonogramu prac nad Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok w kontekście między innymi uwzględnienia w nim sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 były tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji i kształcenia ustawicznego WRDS WD. Spotkanie...

[więcej]