rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-03-2021

Zatwierdzenie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz sprawy bieżące były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 23 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Kandydaturę Andrzeja Otręby (OPZZ) do Rady Oddziału NFZ partnerzy społeczni ustalili na spotkaniu...

[więcej]

Spotkanie partnerów społecznych

Dodano: 16-03-2021

Programy unijnej pomocy możliwe do wykorzystania przez organizacje partnerów społecznych z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego oraz plan działań na I półrocze 2021 roku były tematami spotkań reprezentantów organizacji pracowników i pracodawców z WRDS WD. Spotkanie odbyło się w siedzibie Loży Dolnośląskiej BCC, a gościem specjalnym była prof. Aldona Wiktorska-Święcka.

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 17-02-2021

Problematyce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii koronawirusa poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.Ponadto członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu WRDS WD i Biura WRDS WD, w których zostały dokonane zmiany dotyczące systemu organizacji spotkań on-line w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-02-2021

Informacja nt. rozliczeń dolnośląskich przedsiębiorców z dotacji w ramach wsparcia rządowego związanego z COVID-19 oraz sprawy organizacyjne były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszalek WD.   Marcin Szewczak, Dyrektor DWUP, poinformował, że DWUP udzielił 20 tys. konsultacji w sprawach związanych ze staraniem się przedsiębiorców o środki pomocowe, rozpatrzono 11 173 wnioski od 5564 podmiotów działalności gosp., wartość...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 10-02-2021

Realizacja narodowego planu szczepień na Dolnym Śląsku była tematem posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD. Spotkanie prowadził Marek Moszczyński, Przewodniczący Zespołu, BCC. Prof. Krzysztof Simon powiedział, że niezależnie od kwarantanny, lockdownu jednym z elementów walki z pandemią są szczepienia ochronne. Polska zamówiła 6 rodzajów szczepionek, z których większość nie przychodzi lub przychodzi w małych liczbach i trzeba to rozparcelować na cały kraj....

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 05-02-2021

Strony: społeczna oraz samorządowa w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu, któremu przewodniczył Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przegłosowała stanowiska oraz apel: 1.    w sprawie: proponowanego podziału środków na programy krajowe i regionalne w ramach projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (projekt przedstawiony do konsultacji 18.01.2021r.).2.   ...

[więcej]

Spotkanie Partnerów społecznych z Przewodniczącym WRDS WD

Dodano: 03-02-2021

Zatwierdzenie projektów stanowisk oraz apelu: 1.    w sprawie: proponowanego podziału środków na programy krajowe i regionalne w ramach projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (projekt przedstawiony do konsultacji 18.01.2021r.).2.    w sprawie: wsparcia firm wyłączonych z działalności lub których działalność została ograniczona w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-23.    w sprawie: konieczności nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o...

[więcej]