rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

08.07.2021 13:14

Sytuacja pracownicza w Operze Wrocławskiej ora przyjęcie stanowiska w sprawie projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Artur Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Rady, Prezes Dolnośląskich Pracodawców.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad kwestii pracowniczych w Operze Wrocławskiej złożył NSZZ Solidarność. Organizacja związkowa zarzuca dyrektor opery brak współpracy, niereagowanie na, ich zdaniem, trwający od kilku miesięcy mobbing w zespole baletowym,
a także brak przejrzystości w funkcjonowaniu finansów jednostki kultury. W posiedzeniu
w zastępstwie dyrektor Haliny Ołdakowskiej udział wzięła Marta Mrajska. Pełnomocnik dyrektor ds. kadr i główny specjalista ds. organizacyjnych. Gościem spotkania był także Grzegorz Ćwiertniewicz, dyrektor Wydziału Kultury UMWD. Marek Pasztetnik (ZIG – Pracodawcy
i Przedsiębiorcy) oddelegowany przez Prezydium WRDS WD do prowadzenia rozmów ze stronami zrelacjonował efekty swoich działań. Natomiast o działaniach dyrekcji opery zebranych poinformowała Marta Mrajska. Dodała także, że dyrektor opery zwróciła się do Rady o umożliwienie spotkania w sprawie konfliktu w placówce. Marek Pasztetnik zaznaczył, że Rada chciała spotkać się z dyrektor opery, aby poznać opinię drugiej strony. Zaskoczony był sytuacją, w której jest skierowane pismo do Rady w sprawie spotkania, a sam proces w Radzie się rozpoczął. Po dyskusji w sprawie spotkań dyrektor opery z organizacjami związkowymi ustalono, że problem leży nie w tym, że spotkania się odbywają, ale w tym, że nic z tego nie wynika. Pełnomocnik dyrektor opery zobowiązała się przygotować sprawozdanie ze spotkań, które dotychczas się odbyły ze związkami zawodowymi wraz z protokołami. Grzegorz Ćwiertniewicz podkreślił, iż urząd marszałkowski od samego początku bacznie przygląda się temu, co dzieje się w operze wrocławskiej i jest w stałym kontakcie z organizacjami związkami zawodowymi, a także inicjował wiele spotkań. W podsumowaniu dyskusji na temat sytuacji w operze Marek Pasztetnik podkreślił, że Rada jest po to, aby doprowadzić do rozpoczęcia realnego dialogu pomiędzy stronami, a nie po to, aby oceniać działania stron. Ustalono, że na następne spotkanie zostanie zaproszona ponownie pani dyrektor opery. Posiedzenie to zaplanowano na 14 lipca br.
Członkowie Prezydium po wysłuchaniu opinii przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego przyjęli stanowisko stron społecznych i strony samorządowej w sprawie projektu ustawy
o uprawnieniach artysty zawodowego.
W wolnych wnioskach Kazimierz Kimso mówił o zagrożeniach związanych z planami likwidacji zakładów HUTMEN we Wrocławiu, a także o planach VOLVO zmniejszenia produkcji we wrocławskich zakładach. Będzie się to wiązało z redukcją zatrudnienia.