rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

25.06.2021 12:02

Sytuacja pracownicza w Operze Wrocławskiej, projekt zapisów ustawowych wprowadzającej opłatę od urządzeń elektronicznych, informacja ze spotkania
z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego
z przewodniczącymi wrds-ów oraz dyskusja na temat stanowiska w sprawie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) były tematami posiedzenia Prezydium w dniu 25 czerwca br. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący WRDS WD, Marek Woron.

Sprawę narastającego konfliktu pomiędzy organizacjami związkowymi artystów Opery Wrocławskiej a jej dyrektorką Haliną Ołdakowską przedstawiły Urszula Drzewińska, przewodnicząca i Marzena Czajkowska, zastępca przewodniczącej ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Opery Wrocławskiej. Przedstawicielki organizacji związkowej w swoim wystąpieniu podkreślały, że dyrektor Opery nie reaguje na ich prośby o próbę rozwiązania konfliktu w zespole baletowym, nie udziela informacji dotyczących danych finansowych
i polityki płac. Związkowcy zarzucają także niewłaściwą organizację pracy zespołu w czasie obostrzeń związanych z COVID-19. W tej sprawie Marek Pasztetnik zaoferował pomoc w przygotowaniu opinii na następne posiedzenie Prezydium, na które – według ustaleń – ma zostać zaproszona dyrektor Opery, dyrektor Wydziału Kultury UMWD oraz przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, która prowadzi obecnie kontrolę w instytucji.
Ponadto członkowie Prezydium ustalili, że projekt stanowiska w sprawie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) zostanie dopracowany przez Marka Worona i Artura Mazurkiewicza i przesłany do konsultacji obiegowej.
Po przedstawieniu przez Andrzeja Przybyło, Prezesa Zarządu AB S.A., dystrybutora sprzętu elektronicznego, tematu projektu zapisów ustawowych wprowadzającej opłatę od urządzeń elektronicznych, ustalono, że na spotkaniu w Loży Dolnośląskiej BCC z udziałem pana prezesa i sekretarz WRDS WD zostanie przygotowane stanowisko w tej sprawie.
Artur Mazurkiewicz przedstawił relację ze spotkania z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, z przewodniczącymi wrds-ów. Poruszano na nim głównie problemy związane z komunikowaniem się RDS-u z wrds-ami i konieczności wymiany informacji pomiędzy regionalnymi strukturami dialogu społecznego a RDS.
Kazimierz Kimso poinformował zebranych, że we Wrocławiu szykują się zmiany dotyczące funkcjonowania dużych zakładów. Volvo planuje przenieść większość produkcji do Szwecji, likwidowane mają być zakłady Hutmen i prawdopodobnie także FAT. Ustalono, że warto w tej sprawie porozmawiać z prezydentem Wrocławia, także w kontekście przygotowywanej strategii rozwoju miasta.
Ustalono także wstępnie termin posiedzenia Prezydium na 7 lipca na godz. 10.00.