rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

22.04.2021 12:41

Dyskusja dotycząca sytuacji na rynku aptecznym na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli tego sektora gospodarki oraz przedstawicielki Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.  
    

Przedstawienie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) oraz omówienie ryzyk związanych z problemami 1% i AdA i szczególnie trudną sytuacją na rynku aptecznym na Dolnym Śląsku omówili: Krzysztof Szponder, Managing Director Dr.Max Sp. z o.o., Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Marcin Tomasik, Kancelaria prawna Tomasik Jaworski oraz Tomasz Kowolik, Kancelaria prawna Duraj Reck
i Partnerzy. W imieniu Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na zarzuty gości spotkania odpowiadała Katarzyna Talkowska – Szewczyk, radca prawny tej instytucji.
Po przedstawieniu problemów reprezentacji przedsiębiorców branży farmaceutycznej dotyczących działania inspektora farmaceutycznego na Dolnym Śląsku i dyskusji z udziałem członków Prezydium ustalono, że zostanie przygotowane przez przedstawicieli pracodawców wystąpienie do Wojewody Dolnośląskiego w tej sprawie.
Ponadto dyskutowano na temat przyjęcia wcześnie złożonego projektu stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Projekt ten został przygotowany przez Dolnośląskich Pracodawców. Ustalono, że po uwagach urzędnika Marszałka zostanie ono przedłożone do obiegowego głosowania. Będzie to stanowisko stron społecznych i strony samorządowej w WRDS WD. Wojewoda nie zdecydowała się poprzeć tego dokumentu.
Marek Woron (BCC) przedstawił sytuacją zakładów ceramicznych „Karolina” na Dolnym Śląsku, których nr PKD nie został uwzględniony przy możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach tarcz antykryzysowych związanych z pandemia koronawirusa. Członkowie Prezydium ustalili, że zostanie przygotowany projekt stanowiska w tej sprawie
i poddany głosowaniu obiegowemu. Andrzej Otręba (OPZZ) poruszył sprawę Zagłębia Turoszowskiego w kontekście transformacji energetycznej. Marszałek Przybylski poinformował, że radni wojewódzcy na ostatniej sesji sejmiku odrzucili propozycję przyjęcia uwały w tej sprawie. Pojawiła się zatem propozycja, aby Rada przyjęła stanowisko dotyczące transformacji energetycznej Dolnego Śląska i Zagłębia Turoszowskiego wyrażające poparcie działań władz regionalnych i krajowych, mających na celu włączenie Powiatu Zgorzeleckiego, na terenie którego zlokalizowane jest Zagłębie Turoszowskie, do obszaru wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ustalono, że stanowisko to zostanie przygotowane na bazie treści projektu uchwały Sejmiku i poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.