rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

23.03.2021 14:59

Zatwierdzenie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz sprawy bieżące były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 23 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kandydaturę Andrzeja Otręby (OPZZ) do Rady Oddziału NFZ partnerzy społeczni ustalili na spotkaniu w dniu 16 marca. Została ona zatwierdzona podczas posiedzenia Prezydium.
Ponadto w trakcie spotkania członkowie Prezydium omawiali bieżące sprawy: Marszałek Przybylski przedstawił odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na apel w sprawie wyroku TK dotyczącego art. 59 ust 2 ustawy o działalności leczniczej. Ministerstwo wskazało, iż z dniem 20 maja 2021 r. przepis ten traci moc, jednakże Minister Zdrowia analizuje sytuację SPZOZ-ów, chcąc przygotować i wprowadzić kompleksowe oraz optymalne rozwiązania; partnerzy społeczni natomiast podkreślali, jak daleko idące konsekwencje dla prowadzenia biznesów będą miały kolejne, wprowadzone właśnie ograniczenia związanego z pandemią koronawirusa.
Ustalono także termin następnego posiedzenie Prezydium na 21 kwietnia 2021 r.