rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 26-03-2024

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Dolnośląskiego – na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ zaprezentowana przez dr. Macieja Zatheya, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, byłą głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Paweł Bochen.Dr Maciej Zathey powiedział, że trzy lata temu została znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 15-03-2024

Działania Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w 2023 roku, która przedstawił Andrzej Pogórski, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu, była głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 15 marca br. Spotkanie prowadził Paweł Bochen, przewodniczący WRDS WD. W roku 2023 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 5431 kontroli w 4340 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 498 240 pracujących. W trakcie tych kontroli inspektorzy...

[więcej]

Spotkanie z protestującymi rolnikami

Dodano: 28-02-2024

Omówieniu najważniejszych postulatów rolników, którzy prowadzą akcję protestacyjną w całym kraju, poświęcone było specjalne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Paweł Bochen, Prezes Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.Gośćmi posiedzenia Rady byli przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Województwa Dolnośląskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W trakcie spotkania związkowcy...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 16-02-2024

Bieżąca informacja i dyskusja na temat planów dotyczących przyszłości szpitala w Strzelinie z udziałem przedstawicieli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i przedstawicieli samorządu lokalnego ze Strzelina oraz przedstawicieli organizacji związkowych była głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Marek Woron, Wiceprzewodniczący WRDS WD, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.Agata Lisiewicz-Kaleta, dyrektor ds. operacyjnych USK we Wrocławiu przedstawiła zebranym...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 26-01-2024

Wstępny plan pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na I kwartał 2024 roku, przypomnienie niedokończonych tematów z 2023 roku były głównymi tematami pierwszego posiedzenia Prezydium Rady w bieżącym roku. Obrady prowadził nowy przewodniczący Paweł Bochen, Prezes Dolnośląskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.W spotkaniu uczestniczył nowy Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń – reprezentant strony rządowej w Radzie oraz I Wicewojewoda Piotr Sebastian...

[więcej]

Spotkanie Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z Wojewodą Dolnośląskim

Dodano: 18-01-2024

Paweł Bochen, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na kadencję 2024 rok spotkał się z nowym Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem. Podczas rozmowy omawiane były sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem Rady. Pierwsze posiedzenie Prezydium WRDS WD zaplanowano na 26 stycznia 2024 roku.

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 01-12-2023

Podsumowanie raportu: Wstępna diagnoza integracji uchodźców ukraińskich po 24.02.2022r. na Dolnym Śląsku, wybór nowego przewodniczącego WRDS WD na kadencję w 2024 r., przyjęcie Opinii w sprawie zaopiniowania Projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 były głównymi tematami ostatniego w 2023 r. posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Obrady prowadził Andrzej Otręba (OPZZ), Wiceprzewodniczący Rady.Wiceprzewodniczący...

[więcej]