rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 05-12-2022

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku oraz przyjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego na nową kadencję były głównymi tematami posiedzenia WRDS WD, które odbyło się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba.W podsumowaniu działalności WRDS WD w 2022 roku Andrzej Otręba podkreślił, iż był to niezwykle trudny rok ze względu na wyzwania spowodowane agresją zbrojną Rosji na...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 24-11-2022

Bieżące informacje na temat budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, sytuacja opieki zdrowotnej w powiecie strzelińskim w związku z likwidacją oddziałów w Szpitalu w Strzelinie, informacja na temat problemów pracodawców sektora usług leśnych i współpracy z Lasami Państwowymi były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba.Tematyka budowy szpitala onkologicznego DCOPiH we Wrocławiu...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 24-10-2022

Prezentacja stanowisk/wniosków dotyczących obszaru kształcenia ustawicznego – „Kształcenie ustawiczne a potrzeby rynku pracy i gospodarki oraz Projekt Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2022 były tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba.Prezentację wyników badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu „Rzecznictwo interesów pracodawców jest dla nas ważne”...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD Kudowa Zdrój

Dodano: 06-10-2022

Informacje dotyczące państwowego systemu monitorowania jakości powietrza w gminach uzdrowiskowych Dolnego Śląska w kontekście spełniania norm uprawniających do prowadzenia działalności uzdrowiskowej, na temat obowiązków, jakie nakładają zapisy uchwały antysmogowej, realizowane wsparcie dla gmin w zakresie ochrony środowiska były tematami wyjazdowego posiedzenia Prezydium WRDS WD, które odbyło się w Kudowie Zdroju. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba, a uczestniczyli w nim...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 24-08-2022

Informacje nt.: bieżącej sytuacji związanej ze skażeniem Odry i działaniach administracji rządowej oraz Samorządu Województwa na Dolnym Śląsku związanych z zapewnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz ludności; stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w bieżącym roku oraz wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi w województwie dolnośląskim; najważniejszych inwestycji na Dolnym Śląsku realizowanych lub planowanych przez GDDKiA, usprawnienie kolizyjnych skrzyżowań w Zgorzelcu; projekcie...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-06-2022

Zatwierdzenie projektu stanowiska w sprawie: przydzielenia przez Komisję Europejską dodatkowych środków finansowych na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy oraz sprawy organizacyjne były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba.Projekt stanowiska przygotował Marek Pasztetnik we współpracy z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WD. Członkowie Prezydium zaakceptowali dokument bez uwag i skierowali do głosowania korespondencyjnego....

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-05-2022

Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z migracją obywateli Ukrainy, problematyka postępowania w sprawie przyznania zgody na wykonywanie pracy przez lekarzy Ukraińskich wydawanej przez Ministra Zdrowia, informacja na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski przekazał zebranym najnowsze informacje dotyczące...

[więcej]