rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 17-02-2021

Problematyce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii koronawirusa poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.Ponadto członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu WRDS WD i Biura WRDS WD, w których zostały dokonane zmiany dotyczące systemu organizacji spotkań on-line w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-02-2021

Informacja nt. rozliczeń dolnośląskich przedsiębiorców z dotacji w ramach wsparcia rządowego związanego z COVID-19 oraz sprawy organizacyjne były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszalek WD.   Marcin Szewczak, Dyrektor DWUP, poinformował, że DWUP udzielił 20 tys. konsultacji w sprawach związanych ze staraniem się przedsiębiorców o środki pomocowe, rozpatrzono 11 173 wnioski od 5564 podmiotów działalności gosp., wartość...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 10-02-2021

Realizacja narodowego planu szczepień na Dolnym Śląsku była tematem posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD. Spotkanie prowadził Marek Moszczyński, Przewodniczący Zespołu, BCC. Prof. Krzysztof Simon powiedział, że niezależnie od kwarantanny, lockdownu jednym z elementów walki z pandemią są szczepienia ochronne. Polska zamówiła 6 rodzajów szczepionek, z których większość nie przychodzi lub przychodzi w małych liczbach i trzeba to rozparcelować na cały kraj....

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 05-02-2021

Strony: społeczna oraz samorządowa w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu, któremu przewodniczył Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD, Marszałek Województwa Dolnośląskiego przegłosowała stanowiska oraz apel: 1.    w sprawie: proponowanego podziału środków na programy krajowe i regionalne w ramach projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (projekt przedstawiony do konsultacji 18.01.2021r.).2.   ...

[więcej]

Spotkanie Partnerów społecznych z Przewodniczącym WRDS WD

Dodano: 03-02-2021

Zatwierdzenie projektów stanowisk oraz apelu: 1.    w sprawie: proponowanego podziału środków na programy krajowe i regionalne w ramach projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (projekt przedstawiony do konsultacji 18.01.2021r.).2.    w sprawie: wsparcia firm wyłączonych z działalności lub których działalność została ograniczona w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-23.    w sprawie: konieczności nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-01-2021

Tematyce i harmonogramowi pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego poświęcone było pierwsze posiedzenie Prezydium w 2021 pod przewodnictwem Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Marszałek rozpoczął spotkanie od informacji na temat konsultacji Umowy Partnerstwa dotyczącej inwestowania funduszy UE w ramach polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dodano: 18-12-2020

Artur Mazurkiewicz, prezes Dolnośląskich Pracodawców, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, na zakończenie swojej kadencji przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku. Spotkanie odbyło się z systemie hybrydowym, gdzie członkowie Prezydium spotkali się osobiście, zaś członkowie WRDS WD uczestniczyli w nim on-line. W rocznym podsumowaniu przewodniczący Mazurkiewicz mówił o konieczności zmiany systemu prac Rady w związku z epidemią...

[więcej]