rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 08-07-2021

Sytuacja pracownicza w Operze Wrocławskiej ora przyjęcie stanowiska w sprawie projektu Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził Artur Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Rady, Prezes Dolnośląskich Pracodawców. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad kwestii pracowniczych w Operze Wrocławskiej złożył NSZZ Solidarność. Organizacja związkowa zarzuca dyrektor opery brak współpracy, niereagowanie na, ich zdaniem, trwający od...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 25-06-2021

Sytuacja pracownicza w Operze Wrocławskiej, projekt zapisów ustawowych wprowadzającej opłatę od urządzeń elektronicznych, informacja ze spotkania z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego z przewodniczącymi wrds-ów oraz dyskusja na temat stanowiska w sprawie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) były tematami posiedzenia Prezydium w dniu 25 czerwca br. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący WRDS WD, Marek Woron.Sprawę narastającego konfliktu pomiędzy...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-04-2021

Dyskusja dotycząca sytuacji na rynku aptecznym na Dolnym Śląsku z udziałem przedstawicieli tego sektora gospodarki oraz przedstawicielki Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 22 kwietnia 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.       Przedstawienie sytuacji na rynku aptecznym (problemy 1% i AdA) oraz omówienie ryzyk związanych z problemami 1% i AdA i...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 23-03-2021

Nominacje nowych członków WRDS WD, podjęcie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz bieżąca informacja związana z Narodowym Programem Szczepień były tematami posiedzenia WRDS WD w dniu 23 marca 2021 r. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie było prowadzone w...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-03-2021

Zatwierdzenie Uchwały nr 2/2021 r. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie: wskazania kandydata na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu oraz sprawy bieżące były tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 23 marca br. Spotkanie prowadził przewodniczący Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Kandydaturę Andrzeja Otręby (OPZZ) do Rady Oddziału NFZ partnerzy społeczni ustalili na spotkaniu...

[więcej]

Spotkanie partnerów społecznych

Dodano: 16-03-2021

Programy unijnej pomocy możliwe do wykorzystania przez organizacje partnerów społecznych z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego oraz plan działań na I półrocze 2021 roku były tematami spotkań reprezentantów organizacji pracowników i pracodawców z WRDS WD. Spotkanie odbyło się w siedzibie Loży Dolnośląskiej BCC, a gościem specjalnym była prof. Aldona Wiktorska-Święcka.

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 17-02-2021

Problematyce funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w okresie pandemii koronawirusa poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.Ponadto członkowie Rady przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu WRDS WD i Biura WRDS WD, w których zostały dokonane zmiany dotyczące systemu organizacji spotkań on-line w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19...

[więcej]