rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 22-06-2022

Zatwierdzenie projektu stanowiska w sprawie: przydzielenia przez Komisję Europejską dodatkowych środków finansowych na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy oraz sprawy organizacyjne były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba.Projekt stanowiska przygotował Marek Pasztetnik we współpracy z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WD. Członkowie Prezydium zaakceptowali dokument bez uwag i skierowali do głosowania korespondencyjnego....

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-05-2022

Informacja Wojewody Dolnośląskiego w związku z migracją obywateli Ukrainy, problematyka postępowania w sprawie przyznania zgody na wykonywanie pracy przez lekarzy Ukraińskich wydawanej przez Ministra Zdrowia, informacja na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Andrzej Otręba. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski przekazał zebranym najnowsze informacje dotyczące...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawiczengo WRDS WD

Dodano: 04-04-2022

Sytuacja w szkołach i przedszkolach po 24.02. 2022 r. oraz wskazanie kluczowych, pilnych do zrealizowania działań w kontekście obywateli z Ukrainy przybywających na Dolny Śląsk oraz wykorzystanie potencjału cudzoziemców zgodnie z potrzebami krajowego, regionalnego rynku pracy były tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD. Spotkanie prowadziła przewodnicząca Katarzyna Kiek z Dolnośląskich Pracodawców.Pierwszy z tematów przedstawiła Jolanta...

[więcej]

Wizyta w Kopalni Turów

Dodano: 01-04-2022

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium WRDS WD poświęcone bieżącej działalności i perspektywie funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. oraz jej wpływu na region przygraniczny odbyło się w siedzibie Kopalni w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Posiedzenie zostało przygotowane we współpracy ze Sławomirem Wochną, Dyrektorem Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Na zaproszenie dyrektora członkowie Prezydium zwiedzali także kopalnię odkrywkową....

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 25-03-2022

Sytuacja związana z migracją obywateli Ukrainy na Dolnym Śląsku i wyzwaniami rynku pracy i edukacji, relokacją imigrantów poświęcone było posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego oraz przedstawicieli Zespołu ds. ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji w odnowionym składzie. Posiedzenie prowadzili Katarzyna Kiek z Dolnośląskich Pracodawców oraz Marek Woron, BCC. W spotkaniu udział wzięli po jednym przedstawicielu instytucji i...

[więcej]

Posiedzenie Wojewózkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 17-03-2022

Bieżąca sytuacja na Dolnym Śląsku związana z przyjmowaniem obywateli Ukrainy, informacja na temat działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie pomocy Ukrainie, informacja na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 po konsultacjach były głównymi tematami posiedzenia WRDS WD. Spotkanie prowadził Marek Woron, wiceprzewodniczący Rady oraz zdalnie: Andrzej Otręba, przewodniczący WRDS WD. Marek Woron wręczył także nominację na nowego członka WRDS WD...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-03-2022

Informacja na temat problemów pracodawców sektora usług leśnych, współpracy z Lasami Państwowymi oraz zatwierdzenie projektów uchwał w sprawie regulaminu WRDS WD i zespołów roboczych WRDS WD były tematami obrad Prezydium Rady. Obrady prowadził Marek Woron, Wiceprzewodniczący, BCC oraz zdalnie: Andrzej Otręba, Przewodniczący.Członkowie Prezydium zaakceptowali projekty uchwał dotyczące zmian w składzie zespołów roboczych. Przyjęto, że każda ze stron WRDS WD będzie desygnować do prac w zespole po...

[więcej]