rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta Wicemarszałka Piotra Borysa w Saksonii

20.01.2009 12:50

Współpraca w dziedzinie sportu i edukacji była głównym tematem wizyty (14.01) wicemarszałka Piotra Borysa w Saksonii.

Głównym punktem wizyty było spotkanie z prof. Roland Wöllerem, Saksońskim Ministrem Edukacji, podczas którego wymieniono się informacjami na temat struktury kształcenia w obu regionach, przedstawiono etapy prac nad rozwojem współpracy w dziedzinie sportu i edukacji oraz zaprezentowano związane z tym statystyki.

Piotr Borys wskazał na najważniejsze kwestie związane z rozwojem współpracy Dolnego Śląska i Wolnego Kraju Saksonia, poruszając przy tym  takie tematy, jak umocnienie kontaktów w dziedzinie sportu poprzez podpisane porozumienia o współpracy instytucji sportowych, nawiązanie partnerstw szkolnych pomiędzy szkołami mistrzostwa sportowego, rozwój współpracy w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, współpracę na rzecz projektów transgranicznych i międzyregionalnych finansowanych z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (np. „Wolontariat dla sportu”, czy organizacja olimpiad subregionalnych).

Prof. Wöller poinformował natomiast, że saksońskie ministerstwo poszerzyło zakres swoich zadań o edukację przedszkolną oraz o promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Powiadomił także o  wdrażaniu nowego projektu „Kommt zum Verein”, promującego zdrowy i aktywny tryb  życia wśród dzieci i młodzieży. Program ma również prowadzić do rozwoju wolontariatu sportowego oraz wspierać rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Obaj partnerzy wyrazili chęć współpracy w dziedzinie edukacji na rzecz kształcenia dwujęzycznego, zwłaszcza na ternie przygranicznym, a także inicjatywę wręczenia „Dolnośląsko - Saksońskiej
Nagrody Sportowej”.

W delegacji uczestniczył również Aleksander Marek Skorupa, Poseł na Sejm RP, Prezes Dolnośląskiej Federacji Sportu, Ali Jean Eric Alira, Radny Województwa i oraz Małgorzata Wrzal, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu.