rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta studyjna do Niderlandów w ramach projektu EcoLogic – Study Trails

01.09.2023 12:50

W dniach 29-31 sierpnia odbyła się wizyta studyjna dolnośląskich samorządowców do zakładu utylizacji odpadów HVC w Alkmaar. Była to czwarta i zarazem ostatnia wizyta organizowana w ramach projektu EcoLogic – Study Trails – wcześniej samorządowcy mieli okazję poznać zasadę działania zakładów w Szwecji, Włoszech oraz Belgii.

HVC Groep jest przedsiębiorstwem zajmującym się zrównoważoną energią i odpadami w 51 gminach i 8 zarządach wodociągów. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest wspieranie gmin - będących jego udziałowcami - i zarządów wodociągów jako partnerów w transformacji „bez gazu ziemnego” oraz dbanie o to, by gospodarka odpadami była bardziej zrównoważona. W ten sposób wspólnie podejmują działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.


Należący do HVC zakład w Alkmaar funkcjonuje od 1991 roku i rocznie, w wyniku przetwarzania odpadów, zapewnia energię elektryczną i cieplną dla ok. 2 milionów ludzi. Jest pierwszym zakładem na świecie, którego inżynierowie opracowali instalację wypłukującą powstały w procesie spalania popiół paleniskowy. W ten sposób powstaje czysty materiał, który może w pełni zastąpić piasek morski. Można go swobodnie stosować m.in. w budownictwie drogowym.


W wizycie wzięło udział 10 przedstawicieli dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego. Celem wyjazdu była edukacja uczestników na temat rozwiązań zastosowanych w zakładzie oraz relacji zakładu z mieszkańcami oddalonych o parę kilometrów zabudowań.


Zdaniem Wiebe Bosmy, starszego doradcy do spraw polityki HVC, początkowo budowa spalarni odpadów powodowała sprzeciw mieszkańców, którzy obawiali się szkodliwości tego typu instalacji oraz generowanego przez nią hałasu. Protesty jednak ustały, gdy przez lata funkcjonowania zakładu nie spowodował on negatywnego wpływu na mieszkańców oraz środowisko. Ponadto zakład prowadzi aktywną politykę informacyjną wśród mieszkańców.

- Jest to ostatnia zaplanowana w projekcie wizyta, podczas której dolnośląscy samorządowy mają okazję poznać rozwiązania oraz technologie stosowane w innym kraju. Duże zainteresowanie projektem #EcoLogic – Study Trails dowodzi tego, że istnieje zapotrzebowanie na edukację ekologiczną, która posłuży zarówno JST jak i mieszkańcom w lepszym zrozumieniu zagadnienia spalania i przetwarzania odpadów – mówi Krzysztof Hodun, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą.

Projekt EcoLogic – Study Trails dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.