rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta delegacji z Kraju Pardubickiego (Republika Czeska)

04.10.2021 17:58

W dniach 22-24 września na Dolnym Śląsku gościła delegacja z Kraju Pardubickiego, na czele z Martinem Netolickym, Hetmanem Kraju Pardubickiego. Kraj Pardubicki oraz Województwo Dolnośląskie współpracują na mocy porozumienia podpisanego w 2003 roku.

Podczas pobytu partnerów z Republiki Czeskiej na Dolnym Śląsku omówiono możliwość tworzenia wspólnych projektów w ramach Interreg 2021-2027 oraz innych programów UE, rozmawiano o wspólnych przedsięwzięciach drogowych i kolejowych, których realizacja jest istotna po obu stronach granicy. Rozważano tworzenie  transgranicznych ścieżek rowerowych oraz wspólną promocję produktów i napojów regionalnych w ramach szlaków tematycznych, m. in. Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina.

Goście z Czech zaproponowali stworzenie bilateralnych zespołów roboczych ds. dróg i kolei, które spotykałyby się cyklicznie, omawiały wspólne działania oraz projekty, a ponadto lobbowały rozwiązania korzystne lokalnie w rozmowach z władzami krajowymi.

Tematami poruszanymi podczas wizyty były także wspólne inicjatywy kulturalne, m. in. udział w koncertach i festiwalach, organizacja wymiany wystaw fotograficznych oraz wizyt studyjnych artystów. Działania kulturalne prowadzić będą Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspólnie z odpowiednimi jednostkami w Kraju Pardubickim.

Informacje o budowie i modernizacji dróg przedstawiciele obu regionów wymienili podczas spotkania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.


Delegacja z Kraju Pardubickiego spotkała się z radnymi województwa dolnośląskiego, przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, przedstawicielami Departamentu Infrastruktury, Wydziału Kultury, Wydziału Turystyki, Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Odbyły się także rozmowy z Piotrem Gerberem, Prezesem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śląskiej,  w kontekście współpracy muzeum w Żamberku  z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, które planują wspólny projekt o wymiarze transgranicznym.