rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami społeczności koreańskiej na Dolnym Śląsku

25.09.2020 09:08

Sytuacja społeczności koreańskiej mieszkającej na Dolnym Śląsku w dobie pandemii COVID-19 oraz zapoczątkowanie współpracy były głównymi tematami spotkania.

Krzysztof Hodun, Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą spotkał się w dn. 25.09 z Lee Hongmin, Prezesem Stowarzyszenia Koreańczyków we Wrocławiu, Seongwoong Jeong Asystentem Konsularnym Republiki Korei w Polsce i jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Wrocław Korean School, Wiceprezesem Stowarzyszenia Koreańczyków we Wrocławiu i autorem bloga o Polsce "Tu Polska" oraz D. Obrockim, Doradcą Korean School.

Najważniejszymi tematami rozmowy było omówienie sytuacji społeczności koreańskiej na Dolnym Śląsku w dobie  pandemii oraz zapoczątkowanie współpracy  w obszarze gospodarki, nauki, kultury i turystyki. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat utworzenia Korean House, który byłby centrum współpracy polsko- koreańskiej na Dolnym Śląsku oraz integracji społeczności koreańskiej.  Omawiali także możliwość  organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu promocję Dolnego Śląska.


Wizyta była okazją do podziękowania społeczności koreańskiej za przekazanie  Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu w maju tego roku środków ochrony osobistej w postaci 1000 kombinezonów oraz 2000 maseczek ochronnych.