rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie marszałka Cezarego Przybylskiego z Konsulem Generalnym Ukrainy

23.07.2020 08:37

Współpraca z Obwodem Dnipropietrowskim, Fundacją Ukraina we Wrocławiu, udział w wydarzeniach organizowanych przez Konsulat Generalny RP we Lwowie to główne tematy rozmów marszałka Cezarego Przybylskiego z konsulem Wiaczesławem Wojnarowskim. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny i było pierwszym spotkaniem po objęciu przez Wiaczesława Wojnarowskiego stanowiska Konsula Generalnego w Krakowie.

We wspólnych rozmowach uczestniczyli również m.in. Grzegorz Dzik - Konsul Honorowy Ukrainy we Wrocławiu, Igor Salamon – Przewodniczący wrocławskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce i
Artem Zozula – Prezes Fundacji „Ukraina”.


Wśród wielu poruszanych tematów znalazły się kwestie związane z planowaną trójstronną wizytą marszałka Cezarego Przybylskiego i Premiera Saksonii w Obwodzie Dnipropietrowskim, ale też z organizowanymi we Lwowie wydarzeniami, jak Forum Regionów czy koncerty zespołów z Dolnego Śląska. Rozmowy dotyczyły także akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w której od lat uczestniczy młodzież ze szkół Dolnego Śląska.


Spotkanie zorganizowano na prośbę Wiaczesława Wojnarowskiego po objęciu przez niego stanowiska Konsula Generalnego w Krakowie. Wiaczesław Wojnrarowski pełni tę funkcję od 14 marca 2020 roku. Wcześniej pracował jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy we Lwowie, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej czy sekretarz ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.