rozmiar czcionki: A | A | A

Seminarium w Brukseli nt. europejskiej strategii restrukturyzacji terenów poprzemysłowych

28.10.2009 11:56

Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli we współpracy z Biurem Łącznikowym Saksonii oraz miastami Wałbrzychem i Freibergiem organizuje w dniu 5 listopada 2009 r. w Komitecie Regionów w Brukseli seminarium na temat: „Europejskie strategie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych – wyzwania i szanse dla władz regionalnych i lokalnych”.

Idea seminarium powstała w Wałbrzychu, którego władze planują rewitalizację terenów byłej kopalni węgla kamiennego i utworzenie w tym miejscu Parku Wielokulturowego „Stara kopalnia”. Na terenie parku będzie zlokalizowane Muzeum Przemysłu i Techniki, a także centrum kultury, rozrywki i komercyjne.

Dzięki prezentacji w Brukseli władze Wałbrzycha zamierzają nawiązać współpracę z partnerami z innych regionów europejskich, które mają doświadczenia w transformacji terenów poprzemysłowych. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele wielu regionów z Niemiec, Francji, Belgii, Czech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Ukrainy. Celem jest realizacja w przyszłości wspólnych projektów finansowanych z programów UE.

Ponadto zaangażowane regiony będą wymieniały dobre praktyki w zakresie transformacji obiektów poprzemysłowych, tak by z obciążenia stały się one atutem miast i regionów. Ważnym tematem seminarium będzie również zmiana wizerunku i strategie promocyjne regionów i miast poprzemysłowych.

Władze Województwa Dolnośląskiego będą reprezentowali Członek Zarządu Grzegorz Roman oraz Dyrektor Departamentu RPO Ireneusz Ratuszniak. Obecni będą Prezydenci Wałbrzycha i Freiberga Piotr Kruczkowski i Bernd-Erwin Schramm. Wystąpienie w imieniu Komitetu Regionów będzie miał Witold Krochmal, Burmistrz Wołowa i zarazem Członek Komitetu Regionów, który przygotował opinię Komitetu Regionów na temat restrukturyzacji terenów poprzemysłowych. Ponadto podczas seminarium wystąpi Christian Svenfeldt z Komisji Europejskiej - Wydziału Polityki Miejskiej i Spójności Terytorialnej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, a także przedstawiciel sieci regionów poprzemysłowych ACOM z Francji.

Więcej na temat Komitetu Regionów na stronie Urzędu Marszałkowskiego (link).