rozmiar czcionki: A | A | A

Rozmowy polsko-czeskie

15.11.2021 08:14

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego spotkali się Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, oraz Pavel Buliček, 1. Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy w dziedzinach gospodarki, innowacji, klastrów oraz przedsiębiorczości.

Podczas rozmów wicemarszałek Grzegorz Macko podkreślił, że Dolny Śląsk plasuje się wysoko w rankingach innowacyjności. Jedną z innowacyjnych firm jest Sat Revolution działająca w tzw. branży kosmicznej. Dolnośląskie uczelnie kształcą wysokiej klasy specjalistów: inżynierów, informatyków, prawników, itp. Dodatkowo Samorząd Województwa Dolnośląskiego stara się animować działania pro-innowacyjne, a przykładem takich aktywności mogą być misje gospodarcze dla dolnośląskich firm organizowane w ramach projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza.


Wspieraniu działań innowacyjnych służy także Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, spółka założona przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, której działania dedykowane są przedsiębiorcom z regionu oraz z innych krajów.Wicehetman Buliček poinformował, że władze Kraju Hradeckiego zamierzają stworzyć podobną spółkę w 2022 roku. Oba regiony mają podobne inteligentne specjalizacje i mogą współpracować także w dziedzinach takich, jak biomedycyna, IT, przemysł samochodowy, tekstylny, rolnictwo.


Uczestnicy spotkania zgodzili się także na wspólne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, wydarzeniach adresowanych do firm z obu regionów. Istnieje jeszcze jedno podobieństwo – najbardziej innowacyjne firmy skupiają swoją działalność w stolicach obu regionów: we Wrocławiu oraz Hradcu Kralove. Celem władz Województwa Dolnośląskiego i Kraju Hradeckiego jest wspieranie przedsiębiorstw działających w obszarach przygranicznych, często uboższych, z wyższą stopą bezrobocia Na Dolnym Śląsku takimi terenami są subregiony wałbrzyski oraz jeleniogórski. Pavel Buliček podkreślił, że Kraj Hradecki promuje także współpracę z sąsiednimi regionami – np. z Krajem Pardubickim współpracuje w dziedzinie biomedycyny, a z Krajem Libereckim wspiera przemysł tekstylny.  Województwo Dolnośląskie podpisało porozumienia o współpracy z wymienionymi wyżej krajami w 2003 roku.
Wsparcie przedsiębiorczości możliwe jest także w ramach priorytetu 5 programu Interreg Polska-Republika Czeska. Nie jest to wsparcie adresowane bezpośrednio do firm, ale do izb gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu.


Na zakończenie spotkania wicehetman Pavel Buliček zaprosił wicemarszałka Grzegorza Macko do odwiedzenia Kraju Hradeckiego oraz kontynuowania rozmów o współpracy na początku przyszłego roku.