rozmiar czcionki: A | A | A

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska nawiązywali relacje gospodarcze w Luksemburgu

13.06.2022 09:57

Prezentacja oferty gospodarczej oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych to główne cele zakończonej w ubiegłym tygodniu misji gospodarczej do Luksemburga, której najważniejszym punktem było Dolnośląsko-Luksemburskie Forum Gospodarcze. W wydarzeniu wzięli udział przedsiębiorcy z naszego regionu oraz delegacja samorządu województwa. Dolny Śląsk reprezentował marszałek Cezary Przybylski, radni sejmiku: Piotr Karwan, Damian Mrozek, Zbigniew Szczygieł, Michał Bobowiec, Jacek Iwancz, a także Krzysztof Bramorski – Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych, który pełni również funkcję Konsula Honorowego Luksemburga we Wrocławiu.

Misja gospodarcza do Luksemburga to spotkania przedsiębiorców z luksemburskimi partnerami, umożliwiające i ułatwiające nawiązywanie współpracy, zacieśnienie kontaktów i wykreowanie nowych możliwości rozwoju dla firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych z Polski i Luksemburga. W Dolnośląsko-Luksemburskim Forum Gospodarczym, które było głównym punktem misji gospodarczej, wzięło udział 16 dolnośląskich przedsiębiorców m.in. z branży kosmicznej, logistycznej i żywnościowej. Mieli oni nie tylko możliwość zaprezentowania swoich firm szerszej publiczności, ale również bezpośrednich rozmów B2B z luksemburskimi przedsiębiorcami i inwestorami.


- Dynamika rozwoju Dolnego Śląska daje duże możliwości dla współpracy firm z naszego regionu z firmami zagranicznymi. Wykwalifikowani pracownicy, współpraca w trójkącie samorząd-biznes-nauka, bliskie sąsiedztwo z Niemcami i Czechami oraz innowacyjni przedsiębiorcy definiują potencjał gospodarczy naszego regionu. Jako samorząd województwa chcemy ułatwić dolnośląskim przedsiębiorcom wejście lub umocnienie ich pozycji na rynku międzynarodowym, dlatego regularnie organizujemy misje gospodarcze – zaznacza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Istotnym punktem misji gospodarczej do Luksemburga były również wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Luksemburga oraz w Ministerstwie Gospodarki Luksemburga. Marszałek Cezary Przybylski spotkał się z Jean-Louis Thillem - Dyrektorem Dyrekcji do spraw Europejskich, Marciem Rettelem - Attaché w Dyrekcji ds. Europejskich, Tristanem Riesem z Dyrekcji ds. Europejskich, odpowiedzialnym m.in. za kontakty z Polską, Patrickiem Nickelsem - pierwszym radcą rządu i Dyrektorem Generalnym Dyrekcji ds. promocji handlu zagranicznego oraz inwestycji Ministerstwa Gospodarki, a także Tatjaną Konieczny z Dyrekcji Generalnej ds. promocji handlu zagranicznego. Tematem spotkań było omówienie możliwości współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Luksemburgiem oraz zaprezentowanie potencjału naszego regionu w zakresie gospodarki, kultury, nauki i turystyki.


Dolnośląska delegacja spotkała się również z Carlo Thelenem - Dyrektorem Generalnym Luksemburskiej Izby Gospodarczej. Tematem rozmowy był rozwój gospodarczy Dolnego Śląska i przedsiębiorczości w naszym regionie, a także specyfika i funkcjonowanie Izb Handlowych w Luksemburgu.


Misja gospodarcza do Luksemburga została zorganizowana w ramach projektu „Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.