rozmiar czcionki: A | A | A

Polsko-Niemiecko-Ukraiński Kongres Samorządów Lokalnych

05.11.2009 13:08

W dniach 26-28 października w Karpaczu odbył się Polsko-Niemiecko-Ukraiński Kongres Samorządów Lokalnych pod hasłem „Bliżej siebie – bliżej Europy”.

Organizatorami wydarzenia były: Centrum Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Jeleniej Górze, Fundacja Konrada Adenauera, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. W kongresie wzięli udział przedstawiciele polskich, niemieckich i ukraińskich parlamentów i rządów oraz reprezentanci regionów, gmin, fundacji, stowarzyszeń, euroregionów oraz innych jednostek i organizacji zaangażowanych w temat spotkania.

Rozmowy prowadzone były w kilku panelach tematycznych: Partnerstwo Wschodnie, regiony przygraniczne wobec programów współpracy po 2013 roku, EUWT w Polsce, polsko-niemiecka współpraca w zakresie infrastruktury i rozwoju turystyki, dobre praktyki współpracy polsko-ukraińskiej, transgraniczny i turystyczny aspekt rzeki Odry, a także polsko-niemieckie relacje i współpraca z punktu widzenia parlamentów narodowych obu krajów i Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, która wygłosiła wykład inauguracyjny, prof. Jerzy Regulski, inicjator reformy samorządowej w Polsce i przewodniczący Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Miron Sycz, poseł RP i wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy Polsko-Ukraińskiej, Marek Krząkała, poseł RP i wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ze strony partnerów zagranicznych w kongresie udział wzięli m.in. prof. dr Georg Milbradt, były premier Rządu Saksonii, Ludmiła Dawidenko, zastępca przewodniczącego Donieckiej Administracji Obwodowej i Wiktor Serpokryłow, zastępca przewodniczącego Kirowogradzkiej Administracji Obwodowej, a także dyplomaci: Bernard Brasack, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, Jelena V. Hoffmann, Konsul Honorowa Ukrainy w Lipsku, Reiner Münzel z Ambasady Niemiec w Warszawie oraz przedstawiciele władz Iwano-Frankiwska i Starokonstantynowa.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowali: wicemarszałek Stanisław Longawa, członek zarządu Grzegorz Roman, Ilona Antoniszyn, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Teresa Lis-Pieńkowska, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi UMWD.