rozmiar czcionki: A | A | A

O wspólpracy polsko - czesko - niemieckiej

16.11.2023 15:28

16 listopada przy okazji Polsko - Czesko - Niemieckiego Forum Kooperacji Firm odbyły się obchody jubileuszu współpracy z regionami czeskimi oraz cykliczne posiedzenie Dolnośląsko - Saksońskiej Grupy Roboczej.

W Jeleniej Górze odbyło się Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, przy okazji którego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego świętowała także 30-lecie działalności, a Samorząd Województwa Dolnośląskiego zorganizował debatę i galę z okazji 20-lecia współpracy z czeskimi regionami: Libereckim, Hradeckim oraz Pardubickim, akcentując w ten sposób znaczenie relacji transgranicznych.

W Karpaczu obecni byli Edvard Kožusznik, Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, przedstawiciele Ambasady Czech w Polsce oraz Daniel Piekarski, 1 sekretarz Ambasady RP w Republice Czeskiej. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowali Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Radni Województwa Dolnośląskiego.


Podczas debaty pt. „30 lat przemian: Biznes i współpraca na polsko-niemiecko-czeskim pograniczu” rozmawiano o współpracy gospodarczej, zatrudnianiu pracowników z sąsiedniego kraju, działalności firm, eksporcie towarów, planach na przyszłość. Zastanawiano się czy polskie i czeskie firmy konkurują ze sobą, czy raczej współpracują i rozwijają się wspólnie. Pojawił się także temat wspólnych polsko-czeskich inicjatyw podczas pandemii Covid 19 oraz skutecznego zakończenia konfliktu związanego z funkcjonowaniem kopalni Turów oraz jej wpływu na obniżenie poziomu wód gruntowych i zanieczyszczenie powietrza po czeskiej stronie dawnej granicy. W debacie udział wzięli Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pavel Buliček, 1. Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego, Michal Kortyš, 1. Zastępca Hetmana Kraju Pardubickiego, Jiři Ulvr , Członek Zarządu Kraju Libereckiego. Obecny był także Martin Puta, Hetman Kraju Libereckiego.


W Karpaczu zorganizowane zostało również spotkanie Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej, podczas której omawiane były tematy dotyczące współpracy z sąsiedzkim regionem. Przedstawiciele administracji obydwu regionów podsumowali inicjatywy zrealizowane w bieżącym roku oraz nadali nowe impulsy dla projektów na rok 2024, który będzie rokiem jubileuszowym, ponieważ mija 25 lat od podpisania Wspólnego Oświadczenia o współpracy między Wolnym Państwem Saksonia a Województwem Dolnośląskim w 1999 roku w Görlitz.


Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza obradowała w kilku podgrupach: gospodarka, praca, transport, środowisko i rolnictwo, edukacja, kultura, planowanie przestrzenne i geodezja oraz sprawy wewnętrzne i koordynacja całej współpracy. W tegorocznym  posiedzeniu udział wzięło ok. 45 osób z obydwu regionów.


Wieczorem odbyła się gala podsumowująca inicjatywy transgraniczne oraz będąca okazją do podziękowania izbom gospodarczym oraz organizacjom z niemiecko-polskiego oraz czesko-polskiego pogranicza, które od wielu lat podejmują działania na rzecz firm oraz przedsiębiorców.

Wieczorne spotkanie osób i firm działających na pograniczu uświetniła muzyka w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Zdjęcia: KARR SA /Fot. Zbigniew Nowak, Urząd Krajski Kraju Libereckiego, Wydział Współpracy z Zagranicą