rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja z okazji 5-lecia wejścia Polski do UE pt. „Polityka spójności dziś i jutro”

27.10.2009 14:12

W środę 4 listopada 2009 roku, w budynku Komisji Europejskiej Charlemagne w Brukseli, odbędzie się konferencja pt. „Polityka spójności dziś i jutro”.

W debacie wezmą udział przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego: Wicemarszałek Stanisław Longawa, Grzegorz Roman - Członek Zarządu Województwa, Ireneusz Ratuszniak – Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Tomasz Bogusz – Kierownik Strategii Regionalnej w Wydziale Polityki Regionalnej.

Wydarzenie ma  umożliwić wymianę opinii i poglądów dotyczących kształtu polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, między przedstawicielami krajów członkowskich UE oraz instytucji europejskich, zaangażowanych w programowanie i wykorzystanie instrumentów strukturalnych.

Celem polityki spójności jest wspieranie harmonijnego rozwoju w UE, a zwłaszcza zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy bogatymi i najbiedniejszymi regionami w Unii. Organizatorami sympozjum wspólnie: Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, polskie biura regionalne w Brukseli oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.