rozmiar czcionki: A | A | A

III Dolnośląsko - Saksońsko - Północnoczeskie Gremium Regionalne

20.01.2009 12:34

19 stycznia 2009 roku we Wrocławiu odbyło się Dolnośląsko – Saksońsko – Północnoczeskie Gremium Regionalne. Grupa trójstronna jest przykładem współpracy regionalnej Województwa Dolnośląskiego z Wolnym Krajem Saksonii, Województwem Kralowohradeckim, Libereckim i Pardubickim.

Tym posiedzeniem Województwo Dolnośląskie skończyło przewodnictwo w Gremium i przekazało je na rok 2009 Województwu Kralowohradeckiemu. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł i Grzegorz Roman, a także Josef Táborský – zastępca Hetmana Województwa Kralowohradeckiego i Vít Příkaský – zastępca Hetmana Województwa Libereckiego.

19 stycznia 2009 roku we Wrocławiu odbyło się Dolnośląsko – Saksońsko – Północnoczeskie Gremium Regionalne. Grupa trójstronna jest przykładem współpracy regionalnej Województwa Dolnośląskiego z Wolnym Krajem Saksonii, Województwem Kralowohradeckim, Libereckim i Pardubickim. Tym posiedzeniem Województwo Dolnośląskie skończyło przewodnictwo w Gremium i przekazało je na rok 2009 Województwu Kralowohradeckiemu. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł i Grzegorz Roman, a także Josef Táborský – zastępca Hetmana Województwa Kralowohradeckiego i Vít Příkaský – zastępca Hetmana Województwa Libereckiego.

Dolnośląsko Saksońsko – Północnoczeskie Gremium Regionalne powstało w 2006 roku z inicjatywy Premiera Saksonii, niemieckiego landu graniczącego z Polską i Republiką Czeską Wspólny komunikat  o jego utworzeniu podpisali 16 lutego 2006 roku Premier Saksonii, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Hetmani Krajów Libereckiego, Kralowohradeckiego i Pardubickiego. Do zadań Gremium, będącego platformą  na poziomie roboczym   należy w szczególności pokonywanie istniejących  barier administracyjnych, komunikacyjnych, prawnych i finansowych w trójstronnej współpracy w celu wzmocnienia integracji obszaru regionu po poszerzeniu Unii Europejskiej, uzgadnianie strategicznych kierunków rozwoju oraz działań i projektów transgranicznej współpracy w obszarach : gospodarki,  ochrony  środowiska, planowania przestrzennego, turystyki i komunikacji.

Na styczniowym posiedzeniu została podsumowana współpraca podgrup roboczych w 2008 roku. Współpraca trójstronna przyczyniła się do poprawy komunikacji międzyregionalnej, między innymi do wzajemnego konsultowania planów zagospodarowania przestrzennego. Na 2009 rok planowana jest koferencja, której tematami będą budowa dużych centrów handlowych w miejscowościach przygranicznych oraz farmy wiatrowe. Organizatorami wydarzenia byłyby Kraj Kralowohradecki oraz Województwo Dolnośląskie (ze szczególnym uwzględnieniem udziału gmin).