rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk wspiera Ukrainę

05.01.2023 15:40

Od początku konfliktu za naszą wschodnią granicą Dolny Śląsk z ogromnym zaangażowaniem wspiera walczącą Ukrainę. Decyzją zarządu województwa w tegorocznym budżecie zarezerwowane na ten cel zostaną 23 miliony złotych, co stanowi 1% całego budżetu naszego regionu. Decyzje o przeznaczeniu środków na konkretne cele podejmowane będą każdorazowo w uzgodnieniu ze stroną ukraińską.

- Od pierwszych dni wojny pomagamy walczącej Ukrainie i jej obywatelom. Pociągi humanitarne, transporty środków medycznych, w pełni wyposażone karetki, ale także pełne wsparcie tu, na Dolnym Śląsku, który w ostatnim czasie stał się ich domem. Dostrzegając bardzo trudną sytuację postanowiliśmy przekazać kolejne wsparcie w wysokości 23 milionów złotych. Pozwoli ono naszym partnerom na Ukrainie zarówno na organizowanie tak bardzo potrzebnej, bieżącej pomocy, jak i uruchamianie projektów służących odbudowie swojego kraju – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest w stałym kontakcie z partnerskimi regionami w Ukrainie – obwodami kirowogradzkim i dniepropietrowskim - oraz z Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu. Do urzędu marszałkowskiego trafiają także prośby o udzielenie pomocy humanitarnej uchodźcom wewnętrznym z terenów przyfrontowych oraz mieszkańcom ziem wyzwolonych z okupacji rosyjskiej. Pomoc jest niezbędna również w szpitalach polowych oraz w ośrodkach dla uchodźców.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaangażował się w pomoc od pierwszych dni rosyjskiej napaści na Ukrainę. W ramach niej zorganizowano przejazdy pociągów humanitarnych Kolei Dolnośląskich, które z Przemyśla przewiozły 1500 osób szukających schronienia przed wojną. Jednocześnie, decyzją marszałka i władz Kolei Dolnośląskich, obywatele Ukrainy mogli za darmo korzystać przejazdów regionalnego przewoźnika. Z tej możliwości skorzystało aż ćwierć miliona osób. Dodatkowo do ukraińskich miast przekazano 10 karetek w pełni wyposażonych karetek pogotowia, a ze stworzonego przez samorząd województwa w stolicy regionu Międzynarodowego HUBu Pomocy Humanitarnej przekazano łącznie 300 europalet z artykułami pierwszej potrzeby. W sumie, aby je dostarczyć potrzebującym, z HUBu wyjechało 20 transportów ciężarowych.

Dzięki inicjatywom samorządu województwa w pomoc walczącej Ukrainie zaangażowali się również partnerzy z Niemiec – Saksonia, Dolna Saksonia i Brandenburgia. Regiony partnerskie Dolnego Śląska przekazały pomoc humanitarną, na którą złożyły się:  pawilony humanitarne wraz z wyposażeniem (łózka, materace, pościel ręczniki itd.), zestawy pomocy medycznej, śpiwory, ciepła odzież, żywność długoterminowa, środki czystości i higieny.

Do dziś wsparcie finansowe z budżetu województwa dolnośląskiego na te cele osiągnęło 4,5 miliona złotych. Dodatkowo zaangażowane zostały pokaźne środki unijne – ponad 105 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczono na aktywizację zawodową obywateli Ukrainy, integrację społeczno-zawodową, kursy języka polskiego dla dorosłych obywateli Ukrainy oraz dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Również w nowym, zaakceptowanym w grudniu ubiegłego roku, unijnym budżecie Dolnego Śląska na lata 2021-2027 zaplanowano ponad 137 milionów złotych z przeznaczeniem na usługi pozwalające obywatelom państw trzecich na pełniejsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. Dzięki nim możliwa będą m.in: integracja zawodowa, integracja społeczna, usługi społeczne dla obywateli czy usługi medyczne, wsparcie psychologiczne oraz system edukacji.