rozmiar czcionki: A | A | A

Delegacja z Dolnego Śląska wizytowała dwa zakłady przetwarzania odpadów w prowincji Bergamo we Włoszech

12.07.2023 15:07

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu "#Ecologic-study trails". Dolnośląscy samorządowcy uczestniczyli w wizycie studyjnej w zakładach Rea Dalmine S.p.A w Bergamo oraz A2A Ambiente S.p.A w mieście Brescia.

Cel projektu „Ecologic – Study Trails” to promocja ekologicznych rozwiązań z zakresu segregacji i utylizacji odpadów, stosowanych w innych regionach Unii Europejskiej, edukacja w zakresie bezpieczeństwa i innowacyjności tego typu rozwiązań oraz szerzenie świadomości w tym zakresie.


- W projekcie biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska i eksperci do spraw ochrony środowiska. Podsumowaniem będzie raport, w którym opisana zostanie sytuacja społeczno-ekonomiczno-ekologiczna Dolnego Śląska oraz zaproponowane rozwiązania i sposoby na rozpowszechnienie dobrych praktyk związanych z utylizacją i segregacją odpadów – mówi Joanna Świątek-Czwojdzińska, dyrektor Wydziału Instrumentów Środowiskowych, Departament Ochrony Środowiska UMWD.


W ramach projektu odbędą się łącznie 4 wyjazdy studyjne, podczas których dolnośląska delegacja zapozna się z funkcjonowaniem różnych zakładów przetwarzania odpadów oraz pomysłami na promowanie tego typu rozwiązań wśród lokalnych społeczności.


Wspieranie edukacji ekologicznej jest ważnym elementem Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030. Trwa również opracowywanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023-2028, a doświadczenia płynące z zaplanowanych wizyt studyjnych z pewnością posłużą przy tworzeniu tego dokumentu.


- To, co zobaczyliśmy podczas wizyty odczarowało trochę mit o tym, jak funkcjonują zakłady przetwarzające termicznie odpady na energię elektryczną, ciepło i materiał do utwardzania dróg. Aby takie nowoczesne obiekty powstały na Dolnym Śląsku, musi się zmienić społeczna świadomość. Ale trzeba to podkreślić, że my w regionie nie zrobimy nic bez zgody i wiedzy mieszkańców i to od nich będzie zależało, czy i ewentualnie kiedy u nas przeformułuje się system utylizowania odpadów. A trzeba o tym pamiętać, że składowanie odpadów zmieszanych jest najgorszym z możliwych rozwiązań – mówi Ryszard Lech, przewodniczący komisji ochrony środowiska i gospodarki wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 
Dolnośląska delegacja we Włoszech odwiedziła dwa zakłady przetwarzania odpadów: Rea Dalmine S.p.A w Bergamo oraz A2A Ambiente S.p.A. w mieście Brescia. Oba zakłady zostały zarekomendowane naszej delegacji przez region Lombardii, z którym współpracuje Województwo Dolnośląskie. Położone są one blisko zabudowań i osiedli mieszkalnych, ale jak mogła się przekonać grupa z Dolnego Śląska, nie oddziałują negatywnie na najbliższe otoczenie – nie wytwarzają nadmiernego hałasu ani dymu, a nieprzyjemne zapachy są utrzymywane wewnątrz budynków. Brak dymu to efekt wysokiej temperatury spalania (ponad 800 stopni C) oraz zamontowania szeregu filtrów kominowych. Oba zakłady z ogromnym zapasem spełniają niezwykle rygorystyczne normy emisji pyłów narzucone przez region Lombardii.


- Zwiedzając dwie spalarnie śmieci znajdujące się w regionie Lombardii niedaleko Mediolanu mieliśmy okazję zaobserwować, że takie zakłady mogą funkcjonować w sposób doskonały w pobliżu osiedli mieszkalnych oraz iż nie mają one negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego myślę, że czas najwyższy, aby w Polsce powstawało jak najwięcej spalarni śmieci, a z naszego punktu widzenia – żeby taki zakład powstał na Dolnym Śląsku – mówi Jacek Iwancz, członek komisji ochrony środowiska i gospodarki wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.  


Rea Dalmine jest spółką Greenthesis Group, która zarządza zakładem przetwarzania odpadów na energię w prowincji Bergamo. Dzięki punktom kwalifikacyjnym Rea Dalmine jest uważana za zakład referencyjny dla przetwarzania odpadów na energię w panoramie krajowej i europejskiej.


- W latach 90. pojawił się u nas ogromny problem z przetwarzaniem śmieci ze względu na ogromną ich ilość, którą musieliśmy wywozić za granicę. W związku z tym narodził się pomysł otwarcia zakładu wewnętrznego. Przywożone do nas śmieci są sortowane, więc oprócz spalania, mamy swój udział także w recyklingu i procesie odzyskiwania z nich różnych surowców – mówi William Epis ze spółki Greenthesis.


Zakład przetwarza 150 tys. ton śmieci rocznie, z których produkowane jest średnio 150 kW energii na godzinę. W najbliższej przyszłości firma planuje otwarcie kolejnego oddziału, gdzie będzie wytwarzane także ciepło do centralnego ogrzewania dla społeczności mieszkającej w okolicy spalarni.


A2A Life Company zajmuje się zrównoważonymi źródłami energii. Dąży do zapewnienia zrównoważonej jakości życia, chroni zasoby oraz stara się przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Firma zajmuje się utylizacją odpadów i świadczy usługi ascenizacyjne, ale jest przede wszystkim jednym z głównych dostawców elektryczności oraz gazu w Brescii w Lombardii. Ponadto dostarcza wodę i dba o środowisko naturalne.


Do Lombardii przyjechali samorządowcy repezentujący 10 dolnośląskich gmin: Wałbrzych, Wrocław, Boguszów Gorce, Jawor, Wisznia Mała, Gryfów Śląski, Podgórzyn, Przeworno, Kamieniec Ząbkowicki. Chcieli poznać technologię wykorzystywaną we włoskich spalarniach oraz aspekty społeczne ich funkcjonowania. W samym tylko regionie Lombardii funkcjonuje obecnie ponad 20 tego typu zakładów.


- Terenów, gdzie możemy wkopywać wszystkie odpady jest coraz mniej i lada moment ich zabraknie. W ciągu najbliższych 10 lat musimy coś zrobić, podjąć kroki na terenie miast i miasteczek, aby postawić spalarnię. Jednak w większości dolnośląskich gmin, aby zapewnić wsad do niej na odpowiednim poziomie, konieczne mogą okazać się porozumienia międzygminne w tym zakresie. Wówczas będzie można wytworzyć odpowiednią ilość energii, aby zasilić w nią dany obszar
– mówi Krzysztof Rybiński z Gminy Wałbrzych.


Dolnośląscy samorządowcy biorący udział w misji "#Ecologic-study trails" do Lombardii są zdania, że temat budowy spalarni śmieci w regionie należy rozpocząć od edukacji społecznej mieszkańców.