rozmiar czcionki: A | A | A

Organizacje międzynarodowe

Województwo Dolnośląskie jest członkiem lub jest zaangażowane w działalność następujących międzynarodowych inicjatyw, stowarzyszeń społeczności regionalnych i tematycznych sieci współpracy:


- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.,
- Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN),
- Sieć Europejskich Regionów dla Młodzieży (ERY),
- Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (ARGE),
- Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy - EUWT z o.o.,
- Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX,
- Europejska Sieć Służb Społecznych (ESN),
- Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (RSA),
- Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA),
- CLIMATE-KIC - Wspólnota Innowacji i Wiedzy ds. Zmian Klimatu,
- Partnerstwo Odra – nieformalna inicjatywa województw i landów leżących przy granicy polsko – niemieckiej.