rozmiar czcionki: A | A | A

Going Global - Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza

O projekcie

„Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” to projekt realizowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą UMWD, odpowiadający potrzebom, wyzwaniom i oczekiwaniom dolnośląskich MMŚP. Wartość projektu wynosi 6 mln złotych (przy 85% udziale środków europejskich), które samorząd województwa przeznacza na organizację i pokrycie kosztów udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Jeżeli prowadzisz swoją firmę na Dolnym Śląsku w sektorze MMŚP i jesteś zainteresowany promocją swoich produktów i innowacji na rynkach międzynarodowych to projekt „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” jest kierowany właśnie do Ciebie!

Finansowanie

Projekt „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 6 000 000 zł
Kwota dofinansowania: 5 100 000 zł
Okres realizacji: 01.10.2020 r. – 30.11.2022 r.

Cele projektu

1. krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza przedsiębiorstw i gospodarki Dolnego Śląska dla pozyskania nowych rynków zbytu i nowych inwestorów
2. wsparcie procesów inwestycyjnych dolnośląskich MMŚP (badania i rozwój, skuteczne wdrażanie wewnętrznych polityk internacjonalizacji przedsiębiorstw)
3. wspieranie praktyk informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym w MMŚP

Grupa docelowa

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy wyłącznie z terenu województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska, potencjalni inwestorzy, partnerzy handlowi, importerzy, eksporterzy.

Inteligentne specjalizacje objęte projektem to:

1. Branża chemiczna i farmaceutyczna
2. Mobilność przestrzenna
3. Żywność wysokiej jakości
4. Surowce naturalne i wtórne
5. Produkcja maszyn urządzeń, obróbka materiałów
6. Technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach projektu mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Dolnego Śląska uzyskają wsparcie merytoryczne i finansowe związane z ekspansją na rynki międzynarodowe tj. udziałem w międzynarodowych targach, wystawach i konferencjach oraz w misjach gospodarczych. Projekt przewiduje również wspólne kampanie promocyjne, w tym filmy, aplikacje i druki, w których firmy będą mogły być bezpłatnie prezentowane.

Działania

Projekt „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” zakłada w sumie ponad 30 działań, w tym m.in.:

I. zagraniczne misje gospodarcze, targi i konferencje:
1. Japan IT Week
2. DMEA 2022 - Connecting Digital Health w Berlinie
3. Hannover Messe
4. Vinessio w Monachium
5. For Decor and Home w Pradze
6. Electronica w Monachium
7. E3 w Los Angeles
8. EXPO w Dubaju
9. Targi SINDEX w Bernie
10. Tokio Game Show
11. Games Com w Kolonii
12. Techni-Show Utrecht
13. Misja gospodarcza oraz forum biznesowe w Seulu
14. Misja gospodarcza oraz forum biznesowe w Hefei
15. Misja gospodarcza oraz forum biznesowe w Londynie

II. Konferencje w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie:
1. prezentacja potencjału branży kosmetycznej i uzdrowiskowej
2. prezentacja potencjału branży nowych technologii i ICT
3. prezentacja potencjału w obszarze wzornictwa i designu
4. prezentacja potencjału branży turystycznej
5. prezentacja potencjału branży żywności wysokiej jakości


O nowych działaniach będziemy informować na bieżąco.


Jesteś zainteresowany projektem – wypełnij FORMULARZ