rozmiar czcionki: A | A | A

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych DE NOTRE DAME w Świebodzicach

17.01.2013 14:37

Podziękowanie dla Radosława Mołonia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego od Pani Bogusławy Styś Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych DE NOTRE DAME w Świebodzicacha za zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych, otwartośc i wrażliwość na potrzeny dzieci, wsparcie i pomoc, a także za dofinansowanie remontu dachu i wież na budynku Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Świebodzicach, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych wraz z drenażem i przebudową kanalizacji deszczowo-sanitarnej.