rozmiar czcionki: A | A | A

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl/urzad-marszalkowski/zarzad-wojewodztwa/marszalek-wojewodztwa-dolnoslaskiego/

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Wniosek o Patronat należy dostarczyć na 60 dni przed planowanym wydarzeniem. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w terminie późniejszym.

1)      Zasady przyznawania patronatów.

·         Zarządzenie Nr 27/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku. (pobierz)

·         - zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego
z 06.12.2016 obsługą wniosków o Patronat Marszałka zajmuje się Biuro Marszałka

2)      Wniosek do pobrania.

·         Wniosek do Marszałka o przyznanie Patronatu Honorowego/Członkostwa
w Komitecie Honorowym 
(pobierz)

3)      Dostarczenie wniosku.

a) poczta elektroniczna (patronaty@dolnyslask.pl),

b) droga pocztowa (adres poniżej),

c) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Wnioskujący zostanie powiadomiony indywidualnie o decyzji w sprawie patronatu.
Decyzje publikowane są także na stronie internetowej Urzędu (lista z podziałem na lata).

Informacja telefoniczna:
Laura Gardyza– tel. 71 776 98 84

Logotyp patronacki
www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Patonaty/Marszalek_C._Przybylski/logotyp_patronat_marszalka_pion-przybylski.pdf

Materiały promocyjne
http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/dokumenty-promocyjne/materialy-promocyjne/

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuro Marszałka

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław