rozmiar czcionki: A | A | A

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - CEZAREGO PRZYBYLSKIEGO

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl/urzad-marszalkowski/zarzad-wojewodztwa/marszalek-wojewodztwa-dolnoslaskiego/

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Wniosek o Patronat należy dostarczyć na 60 dni przed planowanym wydarzeniem. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w terminie późniejszym.

1)      Zasady przyznawania patronatów.

·         Zarządzenie Nr 27/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku. (pobierz)

2)      Wniosek do pobrania.

·         Wniosek do Marszałka o przyznanie Patronatu Honorowego/Członkostwa
w Komitecie Honorowym 
(pobierz)

3)      Dostarczenie wniosku.

a) poczta elektroniczna (patronaty@dolnyslask.pl),

b) droga pocztowa (adres poniżej),

c) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Wnioskujący zostanie powiadomiony indywidualnie o decyzji w sprawie patronatu.

Informacja telefoniczna:
Laura Gardyza – tel. 71 776 98 84

Logotyp patronacki
www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Patonaty/Marszalek_C._Przybylski/logotyp_patronat_marszalka_pion-przybylski.pdf

Materiały promocyjne
http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/dokumenty-promocyjne/materialy-promocyjne/


Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Marszałka

Wydział Komunikacji Społecznej

Dział Kontaktów Społecznych

ul. Mazowiecka 17

50-411 Wrocław