rozmiar czcionki: A | A | A

PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - PAWŁA GANCARZA

Paweł Gancarz - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl/urzad-marszalkowski/zarzad-wojewodztwa/marszalek-wojewodztwa-dolnoslaskiego/

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Wniosek o Patronat należy dostarczyć na 60 dni przed planowanym wydarzeniem. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w terminie późniejszym.

I. Wniosek.

1)      Zasady przyznawania patronatów.

·         Zarządzenie Nr 27/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku. (pobierz)

2)      Wniosek do pobrania.

·         Wniosek do Marszałka o przyznanie Patronatu Honorowego/Członkostwa
w Komitecie Honorowym 
(pobierz)

3)      Dostarczenie wniosku.

a) poczta elektroniczna (patronaty@dolnyslask.pl) ;

b) droga pocztowa (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego/Departament Marszałka/Wydział Komunikacji Społecznej/Dział Kontaktów Społecznych/ul. Mazowiecka 17/50-411 Wrocław);

c) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu.

II. Decyzja.

Organizator wydarzenia zostanie powiadomiony o decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu honorowego nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kontakt:  
Paweł Aszkiełowicz – tel. 71 776 98 84 / patronaty@dolnyslask.pl

III. Korzystanie z patronatu.

Logotyp patronacki

Logotypo_patronat_marszałka_pion.pdf