rozmiar czcionki: A | A | A

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Termin imprezy: grudzień 2012
Wnioskodawca: Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej
Data wpływu: 24.02.2012
Decyzja: brak zgody na patronat
Nr pisma: 65/2012

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra "My Polacy - my Dolnoślązacy"

Termin imprezy: 5 grudnia 2012
Wnioskodawca: Selezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio, wrocławska redakcja "Gościa Niedzielnego"
Data wpływu: 02.07.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 276/2012

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu

Termin imprezy: 7-9 grudnia 2012
Wnioskodawca: Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku "Razem dla Wolontariatu"
Data wpływu: 16.07.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka 
Nr pisma: 287/2012

IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego

Termin imprezy: 6-7 grudnia 2012
Wnioskodawca: Polskie Towarzystwo Psychogeriatrycznego
Data wpływu: 01.08.2012
Decyzja: zgoda Marszałka na członkostwo w komitecie honorowym
Nr pisma: 312/2012

Konkurs i Program Certyfikacyjny "Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Termin imprezy: grudzień 2012
Wnioskodawca: Fundacja :Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Data wpływu: 02.08.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 318/2012

Wiktoriański Znak Jakości Przedsiębiorców

Termin imprezy: 8 grudnia 2012
Wnioskodawca: Warszawska Izba Przedsiębiorców
Data wpływu: 17.08.2012
Decyzja: brak zgody na patronat 
Nr pisma: 333/2012

Wernisaż i wystawa w ramach projektu ArtStacja - przystanek najmłodszej sztuki... - pn. W przyszłości będę...

Termin imprezy: 13 grudnia 2012
Wnioskodawca: Fundacja ProCuro
Data wpływu: 17.08.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy
Nr pisma: 369/2012

XII Ogólnopolski Konkurs Mickiewiczowski "Adamus"

Termin imprezy: 7 grudnia 2012
Wnioskodawca: Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze, Starostwo Powiatowe w Górze
Data wpływu: 9.10.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 389/2012

X Międzypowiatowy Gimnazjalny Konkurs Językowy "Słowa, Słówka i Półsłówka"

Termin imprezy: 10 grudnia 2012
Wnioskodawca: Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Górze
Data wpływu: 11.10.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 394/2012

Trzecia Doroczna Konferencja Projektu AutoNet "Współpraca regionalna odpowiedzią na kryzys"

Termin imprezy: 4 grudnia 2012
Wnioskodawca: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Data wpływu: 16.10.2012
Decyzja: zgoda na patronat
Nr pisma: 402/2012

Konferencja pt. "Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie Dolnego Śląska w 2012, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektów systemowych"

Termin imprezy: 14 grudnia 2012
Wnioskodawca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Data wpływu: 30.10.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 418/2012

Spotkanie pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej

Termin imprezy: 15 grudnia 2012
Wnioskodawca: Fundacja Na ratunek
Data wpływu: 31.10.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 424/2012

XIII Wystawa Twórczości Ludowej Powiatu Górowskiego

Termin imprezy: 03-10 grudnia 2012
Wnioskodawca: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Data wpływu: 12.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Członka Zarządu 
Nr pisma: 439/2012

"Spotkanie z Mikołajem"

Termin imprezy: 8 grudnia 2012
Wnioskodawca: Fundacja KROK PO KROKU
Data wpływu: 13.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Wicemarszałka
Nr pisma: 442/2012

Elfy Świętego Mikołaja - VIII edycja

Termin imprezy: 15 i 22 grudnia 2012
Wnioskodawca: Fundacja "Nasze Dzieci"
Data wpływu: 14.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 443/2012

Konferencja "Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji"

Termin imprezy: 12 grudnia 2012
Wnioskodawca: Fundacja "Promyk Słońca"
Data wpływu: 19.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Wicemarszałka
Nr pisma: 446/2012

VI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Termin imprezy: 16 grudnia 2012
Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
Data wpływu: 26.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Wicemarszałka
Nr pisma: 454/2012

Konferencja "Masz prawo wiedzieć! Dostęp do informacji publicznej jako podstawa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku"

Termin imprezy: 5 grudnia 2012
Wnioskodawca: Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a
Data wpływu: 27.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Wicemarszałka 
Nr pisma: 457/2012

Dolnośląski etap międzynarodowego konkursu dla uczniów pt. Krótkie filmy w dialogu

Termin imprezy: II połowa grudnia 2012 - kwiecień 2013
Wnioskodawca: Wydział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych oraz Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Data wpływu: 29.11.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 461/2012

Konferencja "Kooperacja na rzecz regionu"

Termin imprezy: 19 grudnia 2012
Wnioskodawca: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne
Data wpływu: 3.12.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 464/2012

Mistrzostwa Polski Robotów

Termin imprezy: 14 grudnia 2012
Wnioskodawca: Instytut Inwentyki Sp. z o.o.
Data wpływu: 3.12.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Marszałka
Nr pisma: 465/2012

Turniej Zimowy "zGRAny Jawor"

Termin imprezy: 15 grudnia 2012
Wnioskodawca: Jaworskie Towarzystwo Sportowe "Oldboy's Dziubek"
Data wpływu: 11.12.2012
Decyzja: zgoda na patronat honorowy Członka Zarządu
Nr pisma: 468/2012